Vytvoriť faktúru

RELIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RELIA
IČO 31369308
DIČ 2020315506
IČ DPH SK2020315506
Dátum vzniku 31 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RELIA
Trnavská 80
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 228 493 €
Zisk 2 256 €
Aktíva 96 286 €
Vlastný kapitál 10 595 €
Kontaktné informácie
Email relia@post.sk
Webová stránka http://www.porada.sk
Phone(s) +421244373520
Mobile phone(s) +421911233288, +421911233878
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 41,060
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 41,060
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 41,060
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 102,060
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 21,496
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,597
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 64,210
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,044
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 143,120
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,851
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,772
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 166
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 511
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,146
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,256
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 130,269
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 86,941
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 32,148
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 663
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 229
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,884
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,372
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,180
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 228,493
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 27,789
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 199,684
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,020
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 218,557
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 11,803
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,695
C. Služby (účtová skupina 51) 164,861
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,523
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 200
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 29,337
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 138
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,936
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,114
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 775
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 775
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 7,377
M. Nákladové úroky (562) 4,084
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,293
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,602
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,334
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,078
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,256
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31369308 DIČ: 2020315506 IČ DPH: SK2020315506
 • Sídlo: RELIA, Trnavská 80, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alena Mihálová Široká 9 Bratislava 831 07 27.06.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Jozef Mihál 6 772 € (100%) Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alena Mihálová Široká 9 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 27.06.2010
   06.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Mihál Široká 9 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 31.03.1994
   06.02.2010Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Mihál Široká 9 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Jozef Mihál Široká 9 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 31.03.1994
   05.02.2010Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 31.03.1994
   16.11.2006Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Mihál Trnavská 82/A Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 31.03.1994
   15.11.2006Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra
   RNDr. Rudolf Levčík Dunajská Lužná 674 Dunajská Lužná, časť Jánošíková 900 42
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Rudolf Levčík Dunajská Lužná 674 Dunajská Lužná, časť Jánošíková 900 42 Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava Vznik funkcie: 31.03.1994
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou Vznik funkcie: 31.03.1994
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Rudolf Levčík Dunajská Lužná 674 Dunajská Lužná, časť Jánošíková 900 42 Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava Vznik funkcie: 31.03.1994
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie Vznik funkcie: 31.03.1994
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou Vznik funkcie: 31.03.1994
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou
   13.04.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo Istrijská 93 Bratislava 841 07
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra
   RNDr. Rudolf Levčík Dunajská Lužná 674 Dunajská Lužná, časť Jánošíková 900 42
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Vajanského 58 Modra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál J. Smreka 18/71 Bratislava
   Mgr. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko 2 Vranov nad Topľou
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál B.S.Timravy 10/21 Žilina
   Prom. mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál B.S.Timravy 10/21 Žilina
   Prom. mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou
   31.03.1994Nové obchodné meno:
   RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Trnavská 80 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva, elektrotechniky a strojárenstva
   organizovanie sympózií, konferencií, školení, výstav a veľtrhov
   reklamná, propagačná a inzerčná činnosť
   nákup, predaj, sprostredkovanie, vývoz a dovoz spotrebného a priemyselného tovaru okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
   vydavateľská činnosť
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku /nevzťahuje sa na činnosť podľa autorského záko- na/
   poradenstvo - konzultačná a lektorská či- nnosť v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál B.S.Timravy 10/21 Žilina
   Prom. mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Stanislav Klimo 115 Suchá nad Parnou
   RNDr. Igor Kravár Misionárska 6 Nitra
   RNDr. Rudolf Levčík Eisnerova 7 Bratislava
   RNDr. Jozef Mihál B.S.Timravy 10/21 Žilina
   Prom. mat. Blažej Orbán Hradná 164 Krásnohorské Podhradie
   RNDr. Róbert Sýkora Sídlisko II. 1217 Vranov nad Topľou