Vytvoriť faktúru

MESTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MESTAV
IČO 31369367
DIČ 2020333700
IČ DPH SK2020333700
Dátum vzniku 06 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MESTAV
Stará Vajnorská 39
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 252 740 €
Zisk -62 042 €
Aktíva 241 444 €
Vlastný kapitál -5 129 €
Kontaktné informácie
Email mestav@mestav.sk
Webová stránka http://www.mestav.sk
Phone(s) +421244257184, +421244458894
Mobile phone(s) +421905436029
Fax(es) 0244458894
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 35,606
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 30,905
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,905
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 174,662
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 164,927
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,612
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,772
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 210,268
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 32,829
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 250,400
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 250,400
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,008
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -160,537
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -62,042
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 177,439
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 732
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 157,500
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,207
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,237
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,835
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,089
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,046
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 252,740
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 600
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 249,536
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,604
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 301,165
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 580
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 90,523
C. Služby (účtová skupina 51) 71,600
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 115,669
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 228
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 19,818
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,747
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -48,425
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 87,433
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 12,659
M. Nákladové úroky (562) 10,185
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,474
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -12,657
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -61,082
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -62,042
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31369367 DIČ: 2020333700 IČ DPH: SK2020333700
 • Sídlo: MESTAV, Stará Vajnorská 39, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marián Bobák Príkopova 4 Bratislava 831 03 17.12.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marián Bobák 250 400 € (100%) Príkopova 4 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.06.2011Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bobák Príkopova 4 Bratislava 831 03
   02.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Cartrip, s.r.o. Javorinská 5 Bratislava 811 03
   24.12.2010Noví spoločníci:
   Cartrip, s.r.o. Javorinská 5 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Bobák Príkopova 4 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 17.12.2010
   23.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Pallay Mokrá Lúka 196 Revúca 050 01
   Ing. Rastislav Poživenec Humenské nam. 7 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Pallay Mokrá Lúka 196 Revúca 050 01 Vznik funkcie: 16.03.2009
   Ing. Rastislav Poživenec Humenske nám. 7 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 16.03.2009
   23.10.2009Zrušeny predmety činnosti:
   údržba a opravy stavebných a strojných mechanizmov, strojných zariadení a náradia s výnimkou vyhradených technických zariadení
   poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s údržbou stavebných mechanizmov (umývanie stavebných mechanizmov, predaj náhradných dielov pre stavebné stroje)
   31.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Pallay Mokrá Lúka 196 Revúca 050 01 Vznik funkcie: 16.03.2009
   Ing. Rastislav Poživenec Humenske nám. 7 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 16.03.2009
   30.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Švec 432 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 20.03.2008
   01.04.2008Noví spoločníci:
   Ing. Marian Pallay Mokrá Lúka 196 Revúca 050 01
   Ing. Rastislav Poživenec Humenské nam. 7 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Švec 432 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 20.03.2008
   31.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Luknár Trenčianska 20 Bratislava 821 09
   Karol Mikláš Dukelských hrdinov 2365 Malacky 901 01
   Ing. Ján Švec 432 Marianka 900 33
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Luknár Trenčianska 20 Bratislava Vznik funkcie: 20.07.1998
   Karol Mikláš Dukelských hrdinov 2365 Malacky Vznik funkcie: 06.04.1994
   Ing. Ján Švec 432 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 20.07.1998
   26.04.2007Noví spoločníci:
   Ing. Ján Švec 432 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Švec 432 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 20.07.1998
   25.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Švec Bagarova 6 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Švec Bagarova 6 Bratislava Vznik funkcie: 20.07.1998
   08.06.2006Noví spoločníci:
   Ing. Karol Luknár Trenčianska 20 Bratislava 821 09
   Karol Mikláš Dukelských hrdinov 2365 Malacky 901 01
   Ing. Ján Švec Bagarova 6 Bratislava 841 01
   07.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Luknár Trenčianska 20 Bratislava
   Karol Mikláš Dukelských hrdinov 2365 Malacky
   Ing. Ján Švec Bagarova 6 Bratislava
   04.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Luknár Trenčianska 20 Bratislava Vznik funkcie: 20.07.1998
   Karol Mikláš Dukelských hrdinov 2365 Malacky Vznik funkcie: 06.04.1994
   Ing. Ján Švec Bagarova 6 Bratislava Vznik funkcie: 20.07.1998
   03.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Luknár Trenčianska 20 Bratislava
   Karol Mikláš Dukelských hrdinov 2365 Malacky
   Ing. Ján Švec Bagarova 6 Bratislava
   07.10.1998Nové predmety činnosti:
   údržba a opravy stavebných a strojných mechanizmov, strojných zariadení a náradia s výnimkou vyhradených technických zariadení
   poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s údržbou stavebných mechanizmov (umývanie stavebných mechanizmov, predaj náhradných dielov pre stavebné stroje)
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Luknár Trenčianska 20 Bratislava
   Karol Mikláš Dukelských hrdinov 2365 Malacky
   Ing. Ján Švec Bagarova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karol Luknár Trenčianska 20 Bratislava
   Karol Mikláš Dukelských hrdinov 2365 Malacky
   Ing. Ján Švec Bagarova 6 Bratislava
   06.10.1998Zrušeny predmety činnosti:
   údržba a opravy motorových vozidiel, stavebných a strojných zariadení a náradia, s výnimkou vyhradených technických zariadení
   poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s údržbou vozidiel (umývanie vozidiel a strojov, predaj náhradných dielov)
   Zrušeny spoločníci:
   Karol Mikláš Dukelských hrdinov 2365 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Mikláš Dukelských hrdinov 2365 Malacky
   22.11.1994Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   06.04.1994Nové obchodné meno:
   MESTAV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   konzultačná, poradenská, sprostredkovateľská a inžinierska činnosť vo výstavbe
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovanie výkonu služieb
   poskytovanie služieb a výkonov stavebných strojov a zdvíhacích mechanizmov
   prevádzkovanie stanice technickej kontroly motorových vozidiel a pripojených vozidiel
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch, v zmysle §4 ods. 2 Zák.č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní
   organizovanie kurzov pre obsluhu stavebných strojov
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   údržba a opravy motorových vozidiel, stavebných a strojných zariadení a náradia, s výnimkou vyhradených technických zariadení
   poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s údržbou vozidiel (umývanie vozidiel a strojov, predaj náhradných dielov)
   Noví spoločníci:
   Karol Mikláš Dukelských hrdinov 2365 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Mikláš Dukelských hrdinov 2365 Malacky