Vytvoriť faktúru

PRICOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRICOM
IČO 31369430
DIČ 2020920847
Dátum vzniku 23 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRICOM
Prírodovedecká fakulta UK Mlynská dolina CH 2
84215
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -2 064 €
Aktíva 2 443 €
Vlastný kapitál 2 233 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,860
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,100
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 20,860
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 170
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,070
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,064
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,690
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,620
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,140
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 70
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,514
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 356
C. Služby (účtová skupina 51) 1,158
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,514
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,514
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 70
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 70
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,584
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,064
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4263082.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015