Vytvoriť faktúru

DAVE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAVE
IČO 31369456
DIČ 2020326165
IČ DPH SK2020326165
Dátum vzniku 08 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAVE
Kaplinská 12
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 118 908 €
Zisk -4 138 €
Aktíva 19 609 €
Vlastný kapitál -17 666 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255410780, 0917698945
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 184
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 184
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,734
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,494
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,763
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,477
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 13,918
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -21,805
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 15,031
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 15,031
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,049
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -37,747
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,138
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,723
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 519
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 35,204
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,432
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 14,029
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,818
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,925
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 118,908
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 118,900
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 121,363
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,881
C. Služby (účtová skupina 51) 62,218
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 45,616
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,656
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,285
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,707
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,455
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 51,801
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 723
M. Nákladové úroky (562) 575
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 148
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -723
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,178
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,138
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31369456 DIČ: 2020326165 IČ DPH: SK2020326165
 • Sídlo: DAVE, Kaplinská 12, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 06 08.04.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Polakovič 3 320 € (50%) Kaplinská 12 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.12.2009Noví spoločníci:
   Ing. Edita Mikulová Záhradná 857/39 Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Edita Mikulová Záhradná 857/39 Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42 Vznik funkcie: 08.04.1994
   02.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Edita Mikulová M.C. Sklodovskej 9 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Edita Mikulová M.C. Sklodovskej 9 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1994
   21.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Eva Holečková Lachova 26 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Holečková Lachova 26 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 08.04.1994
   07.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Edita Mikulová M.C. Sklodovskej 9 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Edita Mikulová M.C. Sklodovskej 9 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.04.1994
   06.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava Vznik funkcie: 08.04.1994
   23.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 08.04.1994
   Eva Holečková Lachova 26 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 08.04.1994
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava Vznik funkcie: 08.04.1994
   22.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Holečková Lachova 26 Bratislava 851 03
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Kaplinská 12 Bratislava 831 06
   Eva Holečková Lachova 26 Bratislava 851 03
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Eva Holečková Znievska 1 Bratislava
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   06.06.1997Noví spoločníci:
   Eva Holečková Znievska 1 Bratislava
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Holečková Lachova 26 Bratislava 851 03
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   05.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   10.04.1995Nové sidlo:
   Svätoplukova 2 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   09.04.1995Zrušené sidlo:
   Kopčianska 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Holečková Znievska 1 Bratislava
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Holečková Znievska 1 Bratislava
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   08.04.1994Nové obchodné meno:
   DAVE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 17 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   Noví spoločníci:
   Eva Holečková Znievska 1 Bratislava
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Holečková Znievska 1 Bratislava
   Edita Mikulová Sklodovskej 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Polakovič Budatínska 57 Bratislava