Vytvoriť faktúru

DataAudit - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DataAudit
IČO 31369464
DIČ 2020913125
IČ DPH SK2020913125
Dátum vzniku 16 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DataAudit
Irkutská 16/A
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 867 €
Zisk -21 357 €
Aktíva 136 659 €
Vlastný kapitál 27 981 €
Kontaktné informácie
Email harumova@gmail.com
Phone(s) +421262528211
Mobile phone(s) +421905517779
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 118,638
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 97,184
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 97,184
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 19,910
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 77,274
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,330
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,086
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 307
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 307
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 691
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 88
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,244
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 669
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,575
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 124
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 124
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 118,638
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,624
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 20,677
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 20,677
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -21,357
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 111,859
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16,726
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 16,597
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 129
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,327
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 367
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 367
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 93,806
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 155
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 155
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,433
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,867
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,433
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,434
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,196
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,354
D. Služby (účtová skupina 51) 8,413
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 825
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,604
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,604
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,329
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -13,334
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 59
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 57
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 127
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 127
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -68
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -20,397
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -21,357
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31369464 DIČ: 2020913125 IČ DPH: SK2020913125
 • Sídlo: DataAudit, Irkutská 16/A, 85110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Doc. Ing. Anna Harumová, PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10 15.02.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Doc. Ing. Anna Harumová, PhD. 6 639 € (100%) Irkutská 16/A Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.02.2008Nové sidlo:
   Irkutská 16/A Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Anna Harumová , PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Anna Harumová , PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10
   14.02.2008Zrušené sidlo:
   Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   16.03.1994Nové obchodné meno:
   DataAudit, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť podľa zákona 73/92 Zb.
   automatizované spracovanie dát
   účtovný poradca
   ekonomický a organizačný poradca
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04