Vytvoriť faktúru

DS Company - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DS Company
IČO 31369481
DIČ 2020839744
IČ DPH SK2020839744
Dátum vzniku 15 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DS Company
Lermontovova 18
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 136 340 €
Zisk 20 132 €
Aktíva 33 816 €
Vlastný kapitál 22 227 €
Kontaktné informácie
Email beneovad@gmail.com
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 33,497
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 33,497
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 33,497
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,518
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 25,123
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,345
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,050
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 76,015
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,359
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 355
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 15,233
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,132
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,656
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14,415
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,241
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 600
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 723
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,746
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,172
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 136,340
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 129,213
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,250
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 877
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 110,036
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,819
C. Služby (účtová skupina 51) 78,065
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,884
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 499
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,687
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,082
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26,304
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 44,329
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 243
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 243
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -242
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 26,062
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,930
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 20,132
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31369481 DIČ: 2020839744 IČ DPH: SK2020839744
 • Sídlo: DS Company, Lermontovova 18, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marek Dérer Kapicova 5 Bratislava 851 01 01.01.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marek Dérer 6 639 € (100%) Kapicova 5 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.03.2009Nové obchodné meno:
   DS Company, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Lermontovova 18 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie
   spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
   prenájom základného aplikačného programového vybavenia so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Noví spoločníci:
   Marek Dérer Kapicova 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Dérer Kapicova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.01.2009
   24.03.2009Zrušené obchodné meno:
   DEPONA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mandľova 41 Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Dudášová Mandľova 41 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Dudášová Mandľova 41 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 01.01.2007
   20.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Mikulič , CSc. Adámiho 9 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 31.12.2006
   31.01.2007Nové sidlo:
   Mandľova 41 Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Eva Dudášová Mandľova 41 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Mikulič , CSc. Adámiho 9 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 31.12.2006
   Eva Dudášová Mandľova 41 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 01.01.2007
   30.01.2007Zrušené sidlo:
   Ružová 55/A Ivánka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Mikulič , CSc. Adámiho 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Mikulič , CSc. Adámiho 9 Bratislava 841 05
   03.11.2003Nové sidlo:
   Ružová 55/A Ivánka pri Dunaji 900 28
   02.11.2003Zrušené sidlo:
   Adámiho 9 Bratislava 841 05
   31.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Mikulič , CSc. Adámiho 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Mikulič , CSc. Adámiho 9 Bratislava 841 05
   30.03.2000Noví spoločníci:
   Kamila Mikuličová Beňovského 16 Bratislava 841 01
   Ružena Mikuličová Adámiho 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Kamila Mikuličová Beňovského 16 Bratislava 841 01
   Ružena Mikuličová Adámiho 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Kamila Mikuličová Beňovského 16 Bratislava 841 01
   29.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Kamila Mikuličová Beňovského 16 Bratislava 841 01
   Ružena Mikuličová Adámiho 9 Bratislava 841 05
   14.04.1997Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   faktoring a forfaiting
   13.04.1997Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   16.10.1995Nové sidlo:
   Adámiho 9 Bratislava 841 05
   15.10.1995Zrušené sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava 842 92
   15.03.1994Nové obchodné meno:
   DEPONA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava 842 92
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   administratívne práce
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Kamila Mikuličová Beňovského 16 Bratislava 841 01
   Ružena Mikuličová Adámiho 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Kamila Mikuličová Beňovského 16 Bratislava 841 01