Vytvoriť faktúru

DS Company - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DS Company
IČO 31369481
DIČ 2020839744
IČ DPH SK2020839744
Dátum vzniku 15 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DS Company
Lermontovova 18
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 51 306 €
Zisk 5 143 €
Aktíva 33 816 €
Vlastný kapitál 22 227 €
Kontaktné informácie
Email beneovad@gmail.com
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 48,593
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 48,593
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 48,593
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,094
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,262
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 343
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,291
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 99,687
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47,502
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 355
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 35,365
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,143
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,185
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17,710
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 34,409
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 174
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,139
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,096
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 66
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 51,306
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 51,306
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 42,996
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,681
C. Služby (účtová skupina 51) 17,146
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,642
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,861
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,704
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,962
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,310
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 29,479
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,437
M. Nákladové úroky (562) 1,284
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 153
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,435
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,875
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,732
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,143
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016