Vytvoriť faktúru

LICHARDUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LICHARDUS
IČO 31369529
DIČ 2020292395
IČ DPH SK2020292395
Dátum vzniku 18 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LICHARDUS
Šípová 6
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 969 €
Zisk -21 €
Aktíva 1 925 €
Vlastný kapitál -1 920 €
Kontaktné informácie
Email lichardus@t-zones.sk
Webová stránka http://www.lichardus.sk
Mobile phone(s) +421903708013
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,792
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,457
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,452
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,431
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 335
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 335
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,792
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,941
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,224
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 91,783
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -101,007
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -21
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,733
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 362
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 362
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,105
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,479
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,479
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,383
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 243
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 266
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 266
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,969
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,969
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,969
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,860
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,560
D. Služby (účtová skupina 51) 1,655
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 239
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 406
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,109
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,754
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 170
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 170
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -170
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 939
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -21
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31369529 DIČ: 2020292395 IČ DPH: SK2020292395
 • Sídlo: LICHARDUS, Šípová 6, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Lichardus Šípová 6 Bratislava 17.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Lichardus 6 640 € (100%) Šípová 6 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus ml Trlenská 1 Ružomberok
   Daniela Révayová Živnostenská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lichardus ml Trlenská 1 Ružomberok
   20.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus Šípová 6 Bratislava
   19.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus Živnostenská 4 Bratislava
   31.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus Živnostenská 4 Bratislava
   Ing. Jozef Lichardus ml Trlenská 1 Ružomberok
   Daniela Révayová Živnostenská 4 Bratislava
   30.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus Živnostenská 4 Bratislava
   Ing. Jozef Lichardus ml Vajnorská 51 Bratislava
   Daniela Révayová Živnostenská 4 Bratislava
   17.04.1997Nové sidlo:
   Šípová 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Lichardus Šípová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Lichardus ml Trlenská 1 Ružomberok
   16.04.1997Zrušené sidlo:
   Živnostenská 4 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Lichardus Živnostenská 4 Bratislava
   18.03.1994Nové obchodné meno:
   LICHARDUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Živnostenská 4 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba iného kovového tovaru a iných výrobkov z dreva
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb vrátane údržby a opráv
   zámočníctvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lichardus Živnostenská 4 Bratislava
   Ing. Jozef Lichardus ml Vajnorská 51 Bratislava
   Daniela Révayová Živnostenská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Lichardus Živnostenská 4 Bratislava