Vytvoriť faktúru

MKM SYSTEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MKM SYSTEM
IČO 31369545
DIČ 2020344161
IČ DPH SK2020344161
Dátum vzniku 08 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MKM SYSTEM
Haanova 31
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 950 €
Zisk -6 737 €
Aktíva 43 774 €
Vlastný kapitál 2 201 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262248931, +421262248942
Mobile phone(s) +421903258458, +421910957639
Fax(es) 0262248931
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,378
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,378
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,290
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,798
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,155
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,127
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 48,668
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -534
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,278
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,278
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 122,509
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 371
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -123,955
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,737
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 49,202
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 49,202
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,860
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 246
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,591
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,505
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 40,950
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 39,115
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,798
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 46,556
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 21,219
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,192
C. Služby (účtová skupina 51) 10,247
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,905
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 261
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 975
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 757
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,606
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,255
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 171
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 171
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -171
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,777
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,737
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31369545 DIČ: 2020344161 IČ DPH: SK2020344161
 • Sídlo: MKM SYSTEM, Haanova 31, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01 02.08.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Martin Mikuš 6 639 € (100%) Budatínska 19 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.11.1998Noví spoločníci:
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   23.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   02.08.1996Nové sidlo:
   Haanova 31 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   01.08.1996Zrušené sidlo:
   Karola Adlera 36 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Martina Kazičková Karola Adlera 36 Bratislava 841 02
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martina Kazičková Karola Adlera 36 Bratislava 841 02
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   23.10.1995Noví spoločníci:
   Martina Kazičková Karola Adlera 36 Bratislava 841 02
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   22.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Martina Kazičková Karola Adlera 36 Bratislava 841 02
   Juraj Méry Ševčenkova 16 Bratislava 851 01
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Méry Ševčenkova 16 Bratislava 851 01
   08.04.1994Nové obchodné meno:
   MKM SYSTEM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karola Adlera 36 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   činnosť zubných technikov
   reklamná agentúra
   vydavateľská činnosť
   poradenská a lektorská činnosť v uvedených predmetoch podnikania
   Noví spoločníci:
   Martina Kazičková Karola Adlera 36 Bratislava 841 02
   Juraj Méry Ševčenkova 16 Bratislava 851 01
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martina Kazičková Karola Adlera 36 Bratislava 841 02
   Juraj Méry Ševčenkova 16 Bratislava 851 01
   Martin Mikuš Budatínska 19 Bratislava 851 01