Vytvoriť faktúru

ROBEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROBEX
IČO 31369553
DIČ 2020344227
IČ DPH SK2020344227
Dátum vzniku 06 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROBEX
Studenohorská 14
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 443 551 €
Zisk 49 233 €
Aktíva 139 587 €
Vlastný kapitál 5 377 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248291464
Fax(es) 0248291595
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 221,832
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 38,392
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 332
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 153,496
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 221,832
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54,611
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 3,319
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,638
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -3,319
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,395
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 49,233
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 167,221
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 165,311
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 88,461
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,015
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 20,186
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,649
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,910
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 443,551
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 443,551
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 379,935
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 304,392
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,445
C. Služby (účtová skupina 51) 48,401
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,654
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 172
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 871
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 63,616
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 89,313
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 15
X. Výnosové úroky (662) 15
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 588
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 588
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -573
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 63,043
P. Daň z príjmov (591, 595) 13,810
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 49,233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015