Vytvoriť faktúru

HELIX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HELIX
IČO 31369570
DIČ 2020839755
IČ DPH SK2020839755
Dátum vzniku 08 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HELIX
Líščie Nivy 4
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 870 €
Zisk -4 378 €
Aktíva 142 298 €
Vlastný kapitál 141 691 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265412770
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 138,843
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 98,559
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 98,559
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,841
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 62,917
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 33,801
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,308
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 15,254
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 15,254
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 121
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 121
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,933
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,711
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,222
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 976
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 976
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 138,843
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 137,313
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 135,051
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 135,051
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,378
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,530
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,530
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 372
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 372
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,158
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,872
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,870
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,870
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,249
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,712
D. Služby (účtová skupina 51) 2,992
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,193
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 674
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 674
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 678
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,379
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -834
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 41
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 41
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -39
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,418
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,378
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015