Vytvoriť faktúru

BIELO - TEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno BIELO - TEX
IČO 31369812
DIČ 2020292428
IČ DPH SK2020292428
Dátum vzniku 12 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIELO - TEX
Obchodná 68
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 147 605 €
Zisk 71 152 €
Aktíva 1 029 221 €
Vlastný kapitál 979 523 €
Kontaktné informácie
Email erajnakowa@terranova-on-line.com
Phone(s) 0252631719, 0252731719
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 399,813
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 178,720
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 178,720
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 10,105
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 168,615
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 220,835
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,652
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,652
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 30,057
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,588
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,345
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,243
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,469
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 188,126
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 73
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 188,053
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 258
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 258
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 399,813
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 310,958
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 163,460
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 163,460
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 76,346
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 76,346
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 71,152
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,855
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 58
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 58
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,131
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 105
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 97
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 67
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,862
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,666
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,666
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 69,000
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 69,000
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 147,518
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 147,605
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 147,518
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 87
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,072
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 480
D. Služby (účtová skupina 51) 26,464
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,208
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,628
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 572
4. Sociálne náklady (527, 528) 8
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 683
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,833
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,833
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,404
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,533
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 120,574
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,414
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,414
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,414
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 555
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 555
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,859
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 91,392
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,240
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 24,037
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,797
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 71,152
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
 • IČO:31369812 DIČ: 2020292428 IČ DPH: SK2020292428
 • Sídlo: BIELO - TEX, Obchodná 68, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Fiorella Bellini Jugoslávská 23 Brno 613 00 Česká republika 01.01.2017
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  T&M PROPERTIES S.P.A. 5 000 € (100%) Rimini 479 24 Talianska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.01.2017Nový štatutárny orgán:
   Fiorella Bellini Jugoslávská 23 Brno 613 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2017
   13.02.2013Noví spoločníci:
   T&M PROPERTIES S.P.A. Via Coriano, Grosrimini, Centro Direzionale Est 5 Rimini 479 24 Talianska republika
   05.11.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   10.07.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.12.2003Nové sidlo:
   Obchodná 68 Bratislava 811 06
   23.06.2003Nové obchodné meno:
   BIELO - TEX, spol. s r.o.
   12.04.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj obchodného tovaru s textilom a odevami - veľkoobchod a maloobchod, reklamná činnosť spojená s predmetom podnikania