Vytvoriť faktúru

VIMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIMEX
Stav V likvidácii
IČO 31369871
DIČ 2020932166
Dátum vzniku 11 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIMEX
Hraničná 45
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 437 €
Zisk -1 459 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948325733, +421948458887, +421948441911
Dátum aktualizácie údajov: 05.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,859
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 94
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 104
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,661
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,859
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,685
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 505
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,459
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,174
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,174
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,014
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 155
Dátum aktualizácie údajov: 05.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,437
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 277
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,160
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,302
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 268
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 480
C. Služby (účtová skupina 51) 399
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 135
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 290
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 634
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 634
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -634
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -499
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,459
Dátum aktualizácie údajov: 05.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.02.2016