Vytvoriť faktúru

TECHNOTRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TECHNOTRADING
IČO 31369880
DIČ 2020333733
IČ DPH SK2020333733
Dátum vzniku 13 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECHNOTRADING
Mudrochova 2
83527
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 971 554 €
Zisk 72 060 €
Aktíva 812 741 €
Vlastný kapitál 531 650 €
Kontaktné informácie
Email ttsk@technotrading.sk
Webová stránka http://www.technotrading.sk
Phone(s) +421244885063
Fax(es) 0244887758, 0244885063
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 603,549
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,661
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,661
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 25,661
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 575,688
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 74,017
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 638
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,970
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 66,940
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 3,469
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 277,884
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 258,379
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 258,379
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,505
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 223,787
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,357
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 221,430
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,200
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,200
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 603,549
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 466,445
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 20,594
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 24,375
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 24,375
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 331,159
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 331,159
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 72,060
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 137,104
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,441
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,441
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 113,247
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 59,251
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,251
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 203
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 26,208
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,092
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,438
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 19,416
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,416
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 969,683
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 971,554
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 540,854
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 425,859
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,970
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,871
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 878,361
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 446,684
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,550
D. Služby (účtová skupina 51) 182,447
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 216,125
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 155,987
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 54,349
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,789
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,221
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,179
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,179
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,155
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 93,193
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 325,002
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 105
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 81
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 81
XII. Kurzové zisky (663) 24
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 806
O. Kurzové straty (563) 306
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 500
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -701
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,492
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,432
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,432
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 72,060
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31369880 DIČ: 2020333733 IČ DPH: SK2020333733
 • Sídlo: TECHNOTRADING, Mudrochova 2, 83527, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Slavomír Pôbiš Úžiny 1 Bratislava 17.10.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  HYDROTECH, a.s. 16 597 € (100%) Vinosady 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.07.2012Nové sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   02.07.2012Zrušené sidlo:
   Račianska 155 Bratislava 834 15
   01.10.2006Noví spoločníci:
   HYDROTECH, a.s. Modranská 153 Vinosady 902 01
   30.09.2006Zrušeny spoločníci:
   HYDROTECH, a.s. Rybničná 40 Bratislava
   17.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Pôbiš Úžiny 1 Bratislava
   16.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01
   13.04.1994Nové obchodné meno:
   TECHNOTRADING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 155 Bratislava 834 15
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj
   montáž, uvádzanie do prevádzky a servisné opravy strojného zariadenia
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   HYDROTECH, a.s. Rybničná 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01