Vytvoriť faktúru

JAGR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JAGR
IČO 31369928
DIČ 2020839799
IČ DPH SK2020839799
Dátum vzniku 14 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JAGR
Trnavská 70
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 185 401 €
Zisk 9 048 €
Aktíva 567 465 €
Vlastný kapitál -14 977 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244372200, +421253416275
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 446,195
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 442,211
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,061
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,984
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 130,343
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 72,417
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,657
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,065
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 576,538
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,930
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,065
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -23,014
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,048
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 582,468
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,777
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 579,087
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 80
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,537
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,818
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 571,652
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,604
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 185,401
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 185,374
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 170,579
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33,395
C. Služby (účtová skupina 51) 24,870
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 60,649
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,926
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 29,079
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 10,289
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 371
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 14,822
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 127,109
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,169
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,169
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,165
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,657
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,609
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,048
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31369928 DIČ: 2020839799 IČ DPH: SK2020839799
 • Sídlo: JAGR, Trnavská 70, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Mária Pšenková Havlíčková 26 Bratislava 811 04 16.09.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Mária Pšenková 6 971 € (100%) Havlíčková 26 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Marcela Červenková Nejedlého 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 16.09.2003
   01.08.2006Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RNDr. Mária Pšenková Havlíčková 26 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Mária Pšenková Havlíčková 26 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 16.09.2003
   31.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.09.2003
   18.02.2004Noví spoločníci:
   Marcela Červenková Nejedlého 15 Bratislava
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 16.09.2003
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.09.2003
   17.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Marcela Červenková Nejedlého 15 Bratislava
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava Skončenie funkcie: 16.09.2003
   19.09.2000Noví spoločníci:
   Marcela Červenková Nejedlého 15 Bratislava
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   18.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Mária Steinhübelová Prokopova 41 Bratislava
   29.06.2000Noví spoločníci:
   Mária Steinhübelová Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava Skončenie funkcie: 16.09.2003
   28.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   12.09.1996Nové sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností - realitná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   11.09.1996Zrušené sidlo:
   Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   06.12.1994Noví spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   05.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kákoni Hanácka 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Kákoni Hanácka 6 Bratislava
   14.04.1994Nové obchodné meno:
   JAGR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kákoni Hanácka 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Kákoni Hanácka 6 Bratislava