Vytvoriť faktúru

SLOVENSKÁ KNIŽNÁ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVENSKÁ KNIŽNÁ
IČO 31369944
DIČ 2020315715
Dátum vzniku 15 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVENSKÁ KNIŽNÁ
Klincova 35
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 528 €
Zisk -9 507 €
Aktíva 3 125 334 €
Vlastný kapitál 3 083 023 €
Kontaktné informácie
Email gombik@rucen.sk
Phone(s) 0255422164, 0255566507, 0255566509, 0255563945
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,974,328
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,974,328
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 141,343
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 34,982
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,884
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,115,671
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,073,516
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,055,768
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,055,768
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 415
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 2,028,831
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,991
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,507
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,155
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 36,455
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,700
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,220
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,528
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,528
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,505
C. Služby (účtová skupina 51) 7,444
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,061
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,977
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -7,444
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 50
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 50
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -50
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,027
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,507
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31369944 DIČ: 2020315715
 • Sídlo: SLOVENSKÁ KNIŽNÁ, Klincova 35, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhD. Štefan Gombík riaditeľ Trnavská ul. 1 Bratislava 831 04 08.01.1998
  JUDr. Július Jánošík Jelačičova 12 Bratislava 821 08 30.09.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Július Jánošík 4 150 € (0.4%) Jelačičova 12 Bratislava 821 08
  Mgr. Štefan Gombík, PhD. 4 150 € (0.4%) Trnavská ul. 1 Bratislava
  1. SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD, a.s. 1 047 468 € (99.2%) Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.01.2013Noví spoločníci:
   Mgr. Štefan Gombík , PhD. Trnavská ul. 1 Bratislava
   15.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. Pluhová 1887/20 Ivanka pri Dunaji
   PhD. Štefan Gombík Trnavská ul. 1 Bratislava
   15.01.2010Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Július Jánošík Jelačičova 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.09.2009
   16.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - "obchodný riaditeľ" Pluhová 1887/20 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 15.04.1994
   13.10.2005Noví spoločníci:
   1. SLOVENSKÝ KNIŽNÝ OBCHOD, a.s. Klincová 35 Bratislava 821 08
   04.11.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie garaží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Július Jánošík Jelačičova 12 Bratislava
   PhD. Štefan Gombík Trnavská ul. 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PhD. Štefan Gombík - "riaditeľ" Trnavská ul. 1 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 08.01.1998
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - "obchodný riaditeľ" Pluhová 1887/20 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 15.04.1994
   03.11.2003Zrušeny spoločníci:
   PhD. Štefan Gombík Drobného 22 Bratislava
   JUDr. Július Jánošík Jelačičova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhD. Štefan Gombík - riaditeľ Drobného 22 Bratislava
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - obchodný riaditeľ Topoľčianska 21 Bratislava
   11.02.1998Nové obchodné meno:
   SLOVENSKÁ KNIŽNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   PhD. Štefan Gombík Drobného 22 Bratislava
   JUDr. Július Jánošík Jelačičova 12 Bratislava
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. Pluhová 1887/20 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhD. Štefan Gombík - riaditeľ Drobného 22 Bratislava
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. - obchodný riaditeľ Topoľčianska 21 Bratislava
   10.02.1998Zrušené obchodné meno:
   ELITA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava
   15.04.1994Nové obchodné meno:
   ELITA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klincova 35 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľstvo a distribúcia knižných publikácií a hospodárskych tlačív
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniel Vilhelm , CSc. Topoľčianska 21 Bratislava