Vytvoriť faktúru

ŠVAGRI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŠVAGRI
IČO 31369961
DIČ 2020333722
IČ DPH SK2020333722
Dátum vzniku 13 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠVAGRI
Magnetova 2
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 488 €
Zisk 1 776 €
Aktíva 22 089 €
Vlastný kapitál -13 636 €
Kontaktné informácie
Email svagri@stonline.sk
Webová stránka http://www.svagri.sk
Phone(s) +421262412815
Mobile phone(s) +421902465181, +421911723993, +421904091702
Fax(es) 0244873076, 0262412815, 0315526107
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,047
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,826
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,871
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,072
3. Výrobky (123) - /194/ 3,197
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,602
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,624
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,463
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,463
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 161
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,331
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 34
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,297
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 221
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 221
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,047
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,860
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -20,939
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 40,875
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -61,814
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,776
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,907
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 817
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 817
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 30,940
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,911
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,911
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,069
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 150
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 25,488
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 25,488
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 140
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 25,348
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,466
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 121
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,591
D. Služby (účtová skupina 51) 4,327
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 427
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,022
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,449
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 297
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 296
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -286
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,736
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,776
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31369961 DIČ: 2020333722 IČ DPH: SK2020333722
 • Sídlo: ŠVAGRI, Magnetova 2, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Kiss Hrobákova 38 Bratislava 851 02 25.11.1998
  Zuzana Kissová Hrobákova 38 Bratislava 851 02 31.03.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Kiss 6 639 € (100%) Hrobákova 38 Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.2003Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Kissová Hrobákova 38 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 31.03.2003
   30.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Kiss Hrobákova 38 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Kiss Hrobákova 38 Bratislava 851 02
   24.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Kiss Hrobáková 38 Bratislava 851 02
   Daniel Šimkovič Rovniakova 9 Bratislava 851 02
   Ing. Ladislav Marušák Bedrnova 8 Ostrava 709 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Kiss Hrobáková 38 Bratislava 851 02
   Daniel Šimkovič Rovniakova 9 Bratislava 851 02
   13.04.1994Nové obchodné meno:
   ŠVAGRI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Magnetova 2 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí
   oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
   výroba kovov a kovových výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Kiss Hrobáková 38 Bratislava 851 02
   Daniel Šimkovič Rovniakova 9 Bratislava 851 02
   Ing. Ladislav Marušák Bedrnova 8 Ostrava 709 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Kiss Hrobáková 38 Bratislava 851 02
   Daniel Šimkovič Rovniakova 9 Bratislava 851 02