Vytvoriť faktúru

Ekoprefa - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ekoprefa
Stav Zrušená
IČO 31369995
DIČ 2020903544
IČ DPH SK2020903544
Dátum vzniku 15 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ekoprefa
Galvaniho 14
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 737 €
Zisk -15 195 €
Aktíva 631 €
Vlastný kapitál 126 €
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,740
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,678
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,740
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,430
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 126
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,195
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,170
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 34
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 25,136
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,442
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,333
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,796
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,565
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11,737
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,737
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 25,959
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,327
C. Služby (účtová skupina 51) 6,833
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,783
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,222
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 577
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 13
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -13
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -14,235
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,195
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
 • IČO:31369995 DIČ: 2020903544 IČ DPH: SK2020903544
 • Sídlo: Ekoprefa, Galvaniho 14, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Apríla 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.04.2016Zrušené obchodné meno:
   Ekoprefa, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Galvaniho 14 Bratislava 821 04
   27.11.2014Nové obchodné meno:
   Ekoprefa, s.r.o.
   06.09.2011Nové sidlo:
   Galvaniho 14 Bratislava 821 04
   15.04.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným