Vytvoriť faktúru

JUB KASTACO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno JUB KASTACO
IČO 31370021
DIČ 2020315869
IČ DPH SK2020315869
Dátum vzniku 13 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUB KASTACO
Stará Vajnorská 17/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 713 464 €
Zisk 40 353 €
Aktíva 951 349 €
Vlastný kapitál 568 773 €
Kontaktné informácie
Email jub@jubkastaco.sk
Phone(s) 0244644533, 0249204611, 0249204614, 0249204616, 0249204618, 0249204620, 0249204621, 0249204622, 0249
Mobile phone(s) +421907238172
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 827,158
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 66,958
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 66,958
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 17,427
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 35,634
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,897
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 759,078
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 59,334
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 202
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 59,132
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 606,426
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 204,277
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 204,277
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 399,953
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,496
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 700
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 93,318
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,050
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 72,268
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,122
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,122
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 827,158
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 342,832
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,638
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 288,392
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 288,392
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,353
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 484,326
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 89
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 89
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 298,684
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -63,343
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -63,343
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 337,224
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,609
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,442
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,950
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 802
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 185,553
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 185,553
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 619,947
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 713,464
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 531,605
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 88,342
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 88,260
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 194
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,063
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 655,770
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 393,024
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 105,193
D. Služby (účtová skupina 51) 95,344
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 49,896
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 36,350
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,468
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,078
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,040
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,000
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,273
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 57,694
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 114,646
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 46
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,026
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,026
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,976
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 53,718
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,365
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,365
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 40,353
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
 • IČO:31370021 DIČ: 2020315869 IČ DPH: SK2020315869
 • Sídlo: JUB KASTACO, Stará Vajnorská 17/A, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Kalinay Lúčna 1727/6 Bernolákovo 900 27 31.03.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Kalinay 6 772 € (100%) Bernolákovo 900 27
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.09.2016Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Kalinay Lúčna 1727/6 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kalinay Lúčna 1727/6 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 31.03.2010
   27.01.2007Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17/A Bratislava 831 04
   20.03.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   13.04.1994Nové obchodné meno:
   JUB KASTACO, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetu podnikania
   vykonávanie inžinierskych, občianskych a bytových stavieb