Vytvoriť faktúru

AESKULAP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AESKULAP
IČO 31370161
DIČ 2020913202
IČ DPH SK2020913202
Dátum vzniku 18 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AESKULAP
Romanova 22-38
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 753 654 €
Zisk 8 167 €
Aktíva 216 462 €
Vlastný kapitál 34 703 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263829135, 0263839135
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 239,009
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 73,427
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 87,883
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,059
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 239,009
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,622
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 9,832
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,016
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,167
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 216,387
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 338
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 150,365
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 143,155
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,496
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,325
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 389
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 718
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 64,966
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 753,654
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 747,740
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,887
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,027
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 740,308
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 632,205
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,007
C. Služby (účtová skupina 51) 22,751
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 70,006
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 589
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,750
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,346
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 87,664
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6,319
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 6,319
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,618
M. Nákladové úroky (562) 4,290
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,328
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,299
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,047
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,167
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015