Vytvoriť faktúru

Group One Investment - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Group One Investment
IČO 31370217
DIČ 2020292307
Dátum vzniku 06 Apríla 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Group One Investment
Pod Klepáčom 17
83101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -9 399 €
Aktíva 11 439 327 €
Vlastný kapitál 11 345 105 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244457154
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,625,154
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,623,791
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 11,623,791
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 11,623,791
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,363
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 750
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 750
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 613
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 501
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 112
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,625,154
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,335,707
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,195
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,308,592
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,554,463
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,245,871
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,399
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 289,447
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 242,342
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,081
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,120
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,961
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 231,781
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 47,105
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,991
D. Služby (účtová skupina 51) 6,950
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,991
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -6,950
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,928
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,730
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,730
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 198
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,928
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,919
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,399
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015