Vytvoriť faktúru

SOLUK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOLUK
IČO 31370331
DIČ 2020341763
IČ DPH SK2020341763
Dátum vzniku 20 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLUK
Stará Vajnorská 8
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 258 435 €
Zisk 1 433 €
Aktíva 150 901 €
Vlastný kapitál 43 995 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0907894485
Mobile phone(s) 0907894485
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 41,297
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 41,297
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 41,297
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,864
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 60,483
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,692
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 137,161
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 45,429
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 36,692
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,433
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,732
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,429
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 43,908
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,885
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 24,035
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,481
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,132
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,237
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 758
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,752
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 258,435
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 147,137
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 105,817
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,600
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,881
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 252,103
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 113,543
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 25,511
C. Služby (účtová skupina 51) 82,580
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,796
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 597
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,476
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,275
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,325
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,332
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,320
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,939
M. Nákladové úroky (562) 3,619
N. Kurzové straty (563) 34
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 286
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,938
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,394
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,433
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31370331 DIČ: 2020341763 IČ DPH: SK2020341763
 • Sídlo: SOLUK, Stará Vajnorská 8, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jarolím Lukáč Valachovej 1819/1 Bratislava 841 01 20.04.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jarolím Lukáč 3 320 € (50%) Valachovej 1819/1 Bratislava 841 01
  Ing. Benedikt Laho 3 320 € (50%) Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.05.2014Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 8 Bratislava-Nové Mesto 831 04
   30.05.2014Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 831 04
   26.01.2010Noví spoločníci:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1819/1 Bratislava 841 01
   Ing. Benedikt Laho Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1819/1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 20.04.1994
   25.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Králka Martinčekova 15 Bratislava
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava
   27.05.1999Noví spoločníci:
   Miroslav Králka Martinčekova 15 Bratislava
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava
   26.05.1999Zrušeny spoločníci:
   NOTADEN s.r.o. IČO: 31 332 021 Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Miroslav Králka Martinčekova 15 Bratislava
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava
   14.09.1998Noví spoločníci:
   NOTADEN s.r.o. IČO: 31 332 021 Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Miroslav Králka Martinčekova 15 Bratislava
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   NOTADEN s.r.o. Strečnianska 7 Bratislava
   Miroslav Králka Martinčekova 15 Bratislava
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava
   13.06.1995Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   montáž a kompletizácia sódových a šľachačkových fliaš
   12.06.1995Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   20.04.1994Nové obchodné meno:
   SOLUK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   NOTADEN s.r.o. Strečnianska 7 Bratislava
   Miroslav Králka Martinčekova 15 Bratislava
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava