Vytvoriť faktúru

NALI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NALI
IČO 31370357
DIČ 2020854649
IČ DPH SK2020854649
Dátum vzniku 13 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NALI
Nobelova 5
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 255 321 €
Zisk 3 883 €
Aktíva 7 982 €
Vlastný kapitál 7 922 €
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,856
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,856
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20,831
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 20,831
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,856
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,494
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,962
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,962
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,883
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,362
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,362
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,300
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,010
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 467
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,585
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 255,321
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 255,321
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 250,343
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 200,320
D. Služby (účtová skupina 51) 37,922
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,101
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,076
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,025
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,978
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,079
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,978
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,095
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,095
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,883
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
 • IČO:31370357 DIČ: 2020854649 IČ DPH: SK2020854649
 • Sídlo: NALI, Nobelova 5, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Apríla 1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Son Nguyen Duy 3 320 € (50%) Bratislava 831 02
  Mai Pham Xuan 3 320 € (50%) Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.09.2016Nový štatutárny orgán:
   Nguyen Van Chinh Krížna 985/1 Veľké Úľany 925 22 Vznik funkcie: 19.08.2016
   Le Ánh Duong Levická 330/66 Chrenová 949 01 Vznik funkcie: 19.08.2016
   04.02.2014Nové predmety činnosti:
   Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Noví spoločníci:
   Ing. Son Nguyen Duy Račianska 1529/93 Bratislava 831 02
   Mai Pham Xuan Račianska 1529/93 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mai Pham Xuan Račianska 1529/93 Bratislava 831 02
   Ing. Son Nguyen Duy Račianska 1529/93 Bratislava 831 02
   Tuan Anh Nguyen Spoločenská 3721/52 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 18.12.2013
   12.01.2000Nové sidlo:
   Nobelova 5 Bratislava 831 02
   07.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.04.1994Nové obchodné meno:
   NALI, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu