Vytvoriť faktúru

S.P.A. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S.P.A.
IČO 31370403
DIČ 2020903588
IČ DPH SK2020903588
Dátum vzniku 21 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.P.A.
Na hriadkach 17
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 612 €
Zisk 1 263 €
Aktíva 32 394 €
Vlastný kapitál 8 421 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911935149
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 49,554
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,889
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,889
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,889
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,287
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,600
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 35,600
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,600
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,687
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 325
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,362
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 378
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 378
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,554
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,684
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,364
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,364
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -583
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 116
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -699
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,263
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,310
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 194
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 45
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 45
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 149
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,116
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,085
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,541
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,050
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,218
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 222
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 560
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 560
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 36,570
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 36,612
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 36,570
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,463
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,730
D. Služby (účtová skupina 51) 2,233
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 26,219
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,743
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,001
4. Sociálne náklady (527, 528) 475
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,759
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,759
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 400
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,149
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,607
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 406
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 406
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -406
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,743
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,263
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31370403 DIČ: 2020903588 IČ DPH: SK2020903588
 • Sídlo: S.P.A., Na hriadkach 17, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Soviš, CSc. Saratovská 17 Bratislava 24.06.1997
  Zuzana Dedinská Na hriadkach 17 Bratislava 16.09.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. František Soviš, CSc. 3 320 € (50%) Saratovská 17 Bratislava
  Ing. Kamil Dedinský 3 320 € (50%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.11.2004Nové predmety činnosti:
   spracovanie a overovanie projektov bezpečnosti informačných systémov
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Dedinská Na hriadkach 17 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   23.11.2004Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie čerpacej stanice, autoumyvárky;
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Dedinský Na hradkach 17 Bratislava Skončenie funkcie: 06.12.2003
   11.08.1998Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenské služby ohľadne výpočtovej techniky a programov na spracovanie dát
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy a autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Dedinský Na hriadkach 17 Bratislava
   Ing. František Soviš , CSc. Saratovská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Dedinský Na hriadkach 17 Bratislava
   Ing. František Soviš , CSc. Saratovská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.06.1997Nové sidlo:
   Na hriadkach 17 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Dedinský Na hriadkach 17 Bratislava
   Ing. František Soviš , CSc. Saratovská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Soviš , CSc. Saratovská 17 Bratislava
   Ing. Kamil Dedinský Na hradkach 17 Bratislava Skončenie funkcie: 06.12.2003
   23.06.1997Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   ASTAV s.r.o. IČO: 31 358 039 Saratovská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.09.1995Noví spoločníci:
   ASTAV s.r.o. IČO: 31 358 039 Saratovská 17 Bratislava
   12.09.1995Zrušeny spoločníci:
   ASTAV s.r.o. Saratovská 17 Bratislava
   ASTING, a.s. Stará Vajnorská 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Konček Šalviova 36 Bratislava
   21.04.1994Nové obchodné meno:
   S.P.A., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj, sprostredkovanie tovaru v rámci voľnej živnosti;
   reklamná a agentúrna činnosť;
   prevádzkovanie čerpacej stanice, autoumyvárky;
   Noví spoločníci:
   ASTAV s.r.o. Saratovská 17 Bratislava
   ASTING, a.s. Stará Vajnorská 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Konček Šalviova 36 Bratislava