Vytvoriť faktúru

D. Trading - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D. Trading
IČO 31370471
DIČ 2020292219
IČ DPH SK2020292219
Dátum vzniku 15 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D. Trading
Tomášikova 16550/3
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 247 €
Zisk -21 834 €
Aktíva 79 046 €
Vlastný kapitál -17 038 €
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 34,264
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 34,264
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,729
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,899
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,221
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 305
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,352
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 50,163
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -38,872
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -24,341
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -21,834
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,035
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 89,025
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 427
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,465
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 87,133
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 10
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,247
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,247
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 34,082
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,003
C. Služby (účtová skupina 51) 4,849
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 321
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 14,338
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,571
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,835
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,148
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 41
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 41
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -39
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -20,874
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -21,834
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
 • IČO:31370471 DIČ: 2020292219 IČ DPH: SK2020292219
 • Sídlo: D. Trading, Tomášikova 16550/3, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Ing. Dušan Tomka Kvačalova 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 26.11.2015
  Ing. Daniela Tomková Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 26.11.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Daniela Tomková 6 639 € (100%) Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.12.2015Noví spoločníci:
   Ing. Daniela Tomková Tomášikova 16550/3A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ing. Dušan Tomka Kvačalova 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 Vznik funkcie: 26.11.2015
   Ing. Daniela Tomková Tomášikova 16550/3A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 Vznik funkcie: 26.11.2015
   21.08.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 16550/3 A Bratislava 821 04
   13.04.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom motorových vozidiel
   12.11.2003Nové obchodné meno:
   D. Trading, spol. s r.o.
   15.04.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákupa predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu