Vytvoriť faktúru

J - KOPA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J - KOPA
IČO 31370594
DIČ 2020336901
IČ DPH SK2020336901
Dátum vzniku 26 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J - KOPA
Piešťanská 7
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 52 094 €
Zisk 11 310 €
Aktíva 340 447 €
Vlastný kapitál -7 444 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,293
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 73
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 73
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 73
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,176
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 344
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 344
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 344
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,832
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,772
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,060
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 44
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 44
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,293
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,865
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,748
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,748
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,310
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,428
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 19,428
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,999
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,999
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,429
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 52,094
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 52,094
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 52,094
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,074
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 120
D. Služby (účtová skupina 51) 35,850
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 982
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,020
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,124
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 238
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 238
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -238
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,782
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,472
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,472
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,310
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31370594 DIČ: 2020336901 IČ DPH: SK2020336901
 • Sídlo: J - KOPA, Piešťanská 7, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Sýkora Ambroseho 2 Bratislava 851 02 14.05.1996
  Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava 831 02 23.04.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Martin Sýkora 1 328 € (20%) Ambroseho 2 Bratislava 851 02
  Ing. Juraj Krumpál 1 328 € (20%) Piešťanská 7 Bratislava 831 02
  Ing. Rudolf Liška 1 328 € (20%) Bratislava 841 02
  Ing. Ján Dvorský 2 656 € (40%) Košická 43 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava 821 08
   21.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava 821 08
   23.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   Ing. Rudolf Liška Tranovského 41 Bratislava 841 02
   Ing. Martin Sýkora Ambroseho 2 Bratislava 851 02
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   22.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava 821 08
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava
   Ing. Rudolf Liška Tranovského 41 Bratislava
   Ing. Martin Sýkora Ambroseho 2 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava
   14.05.1996Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava 821 08
   Ing. Martin Sýkora Ambroseho 2 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Sýkora Ambroseho 2 Bratislava 851 02
   13.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava
   Ing. Jozef Kovačovič Nejedlého 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Švábik Iľjušinova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava
   Ing. Jozef Kovačovič Nejedlého 14 Bratislava
   26.04.1994Nové obchodné meno:
   J - KOPA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe;
   poradenské a konzultačné činnosti v energetike;
   poradenské a konzultačné činnosti v ekonomike investičnej výstavby úspor energií;
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava
   Ing. Jozef Kovačovič Nejedlého 14 Bratislava
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava
   Ing. Rudolf Liška Tranovského 41 Bratislava
   Ing. Vladimír Švábik Iľjušinova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Dvorský Košická 43 Bratislava
   Ing. Jozef Kovačovič Nejedlého 14 Bratislava
   Ing. Juraj Krumpál Piešťanská 7 Bratislava