Vytvoriť faktúru

J - KOPA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno J - KOPA
Stav V likvidácii
IČO 31370594
DIČ 2020336901
IČ DPH SK2020336901
Dátum vzniku 26 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J - KOPA
Piešťanská 7
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 287 €
Zisk -3 291 €
Aktíva 340 447 €
Vlastný kapitál -7 444 €
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,540
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,540
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,512
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,512
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,540
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 574
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,438
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,438
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,291
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,966
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,966
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,728
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 238
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 17,287
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,287
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,341
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,946
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,459
D. Služby (účtová skupina 51) 18,751
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 102
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 606
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,172
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -15,410
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 159
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 159
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -159
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,331
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,291
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016