Vytvoriť faktúru

APLAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno APLAN
IČO 31370608
DIČ 2020339871
IČ DPH SK2020339871
Dátum vzniku 25 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APLAN
Slowackého 33
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 87 014 €
Zisk 2 091 €
Aktíva 190 912 €
Vlastný kapitál 65 864 €
Kontaktné informácie
Email aplan@aplan.sk
Webová stránka http://www.aplan.sk
Phone(s) +421254793544, +421254793545
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 177,705
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,792
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,116
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,116
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 676
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 676
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 171,935
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,079
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 27,079
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,079
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 144,856
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 61
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 144,795
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,978
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,978
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 177,705
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 67,954
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,736
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,736
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 51,487
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 158,235
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -106,748
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,091
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,733
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,905
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,905
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 107,828
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 106,049
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,049
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,779
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 18
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 18
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 89,102
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 87,014
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 87,014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,425
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,046
D. Služby (účtová skupina 51) 34,514
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 36,521
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 26,155
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,206
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,160
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 573
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,766
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,766
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,589
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 49,454
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,088
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,088
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,088
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,625
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,866
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,866
O. Kurzové straty (563) 10
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,749
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,537
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,052
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,091
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31370608 DIČ: 2020339871 IČ DPH: SK2020339871
 • Sídlo: APLAN, Slowackého 33, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Gabriel Brogyányi Matejkova 26 Bratislava 841 05 25.04.1994
  Ing. Ivan Grman Páričkova 19 Bratislava 821 09 26.03.1999
  Ing. Imrich Fekete Prokopova 20 Bratislava 851 01 26.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Gabriel Brogyányi 3 320 € (50%) Matejkova 26 Bratislava 841 05
  Ing. Ivan Grman 3 320 € (50%) Páričkova 19 Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.08.2011Nové sidlo:
   Slowackého 33 Bratislava 821 04
   25.08.2011Zrušené sidlo:
   Royova 29/A Bratislava 831 01
   07.05.2011Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Grman Páričkova 19 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Matejkova 26 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.04.1994
   Ing. Ivan Grman Páričkova 19 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 26.03.1999
   06.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 25.04.1994
   Ing. Ivan Grman Oravská 4 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 26.03.1999
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Fekete Prokopova 20 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.03.1999
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 25.04.1994
   Ing. Ivan Grman Oravská 4 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 26.03.1999
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08
   Ing. Imrich Fekete Prokopova 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Grman Oravská 4 Bratislava 821 09
   16.12.1999Nové sidlo:
   Royova 29/A Bratislava 831 01
   15.12.1999Zrušené sidlo:
   Jaskový rad 41 Bratislava 831 01
   19.04.1999Nové obchodné meno:
   APLAN, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Matejkova 26 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Šoltésovej 30 Bratislava 811 08
   Ing. Imrich Fekete Prokopova 20 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Grman Oravská 4 Bratislava 821 09
   18.04.1999Zrušené obchodné meno:
   A - plan, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Brogyányi Dankovského 3 Bratislava
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Nusswaldg. 23-25 Wiedeň 1190 Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Dankovského 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Brogyányi Dankovského 3 Bratislava
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Nusswaldg. 23-25 Wiedeň 1190 Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Dankovského 3 Bratislava
   03.05.1996Nové sidlo:
   Jaskový rad 41 Bratislava 831 01
   02.05.1996Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   25.04.1994Nové obchodné meno:
   A - plan, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Brogyányi Dankovského 3 Bratislava
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Nusswaldg. 23-25 Wiedeň 1190 Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Dankovského 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Brogyányi Dankovského 3 Bratislava
   Ing. arch. Gabriel Brogyányi Nusswaldg. 23-25 Wiedeň 1190 Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Dankovského 3 Bratislava