Vytvoriť faktúru

ARTEXT-M - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARTEXT-M
IČO 31370667
DIČ 2020839865
Dátum vzniku 27 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARTEXT-M
Hlaváčikova 39
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 680 €
Zisk -4 161 €
Aktíva 6 436 €
Vlastný kapitál -13 885 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,539
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,518
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,994
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,994
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,524
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 950
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 574
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 21
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 21
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,539
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,046
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 331
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -24,175
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,961
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -26,136
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,161
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,585
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 420
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 420
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,165
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 129
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,783
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 253
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,680
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,680
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,680
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,366
D. Služby (účtová skupina 51) 2,528
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,838
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,229
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,488
4. Sociálne náklady (527, 528) 121
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,686
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,152
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 95
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 95
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -95
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,781
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 620
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 620
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,161
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4283186.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31370667 DIČ: 2020839865
 • Sídlo: ARTEXT-M, Hlaváčikova 39, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dana Sabolová Hlaváčikova 39 Bratislava 841 05 18.11.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dana Sabolová 9 959 € (100%) Hlaváčikova 39 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.06.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   29.06.2004Zrušeny predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo vo vyšie uvedenom predmete podnikania
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   19.12.2003Nové sidlo:
   Hlaváčikova 39 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   podnikateľské poradenstvo vo vyšie uvedenom predmete podnikania
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Dana Sabolová Hlaváčikova 39 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dana Sabolová Hlaváčikova 39 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.11.2003
   18.12.2003Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho spracovania a predaja;
   sprostredkovateľská a reklamná činnosť v uvedenej oblasti;
   Zrušeny spoločníci:
   A.Z.B.R., a.s. IČO: 35 680 776 Dunajská 29 Bratislava 811 08
   AVAT - CZ, spol. s r.o. IČO: 25 308 661 náměstí Míru 3287 Kroměříž 767 01 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Robert Spišák Slávičie údolie 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 15.05.1998
   02.07.2003Noví spoločníci:
   A.Z.B.R., a.s. IČO: 35 680 776 Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Spišák Slávičie údolie 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 15.05.1998
   01.07.2003Zrušeny spoločníci:
   AZ BROKERS - obchodník s cennými papiermi, a.s. IČO: 35 680 776 Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Spišák Šafárikova 33 Rožňava 048 01
   31.08.2001Noví spoločníci:
   AVAT - CZ, spol. s r.o. IČO: 25 308 661 náměstí Míru 3287 Kroměříž 767 01 Česká republika
   AZ BROKERS - obchodník s cennými papiermi, a.s. IČO: 35 680 776 Dunajská 29 Bratislava 811 08
   30.08.2001Zrušeny spoločníci:
   AVAT - CZ, spol. s r.o. IČO: 25 308 661 Tř. 1. máje 623 Kroměříž 767 01 Česká republika
   F.V.B., a.s. IČO: 35 741 520 Kukučínova 22 Bratislava 831 03
   31.05.2000Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   AVAT - CZ, spol. s r.o. IČO: 25 308 661 Tř. 1. máje 623 Kroměříž 767 01 Česká republika
   F.V.B., a.s. IČO: 35 741 520 Kukučínova 22 Bratislava 831 03
   30.05.2000Zrušené sidlo:
   Trnavská 12 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   AZ PRINT - CZ, spol. s r.o. IČO: 25 308 661 Tr.1.mája 623 Kroměříž 767 01 Česká republika
   AZC - INVEST, a.s. IČO: 35 741 520 Kukučínova 22 Bratislava 831 03
   25.01.1999Noví spoločníci:
   AZ PRINT - CZ, spol. s r.o. IČO: 25 308 661 Tr.1.mája 623 Kroměříž 767 01 Česká republika
   AZC - INVEST, a.s. IČO: 35 741 520 Kukučínova 22 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   AZ PRINT - CZ, spol. s r.o. IČO: 25 308 661 Tr.1.mája 623 Kroměříž 767 01 Česká republika
   AZC - INVEST, a.s. IČO: 35 741 520 Kukučínova 22 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.05.1998Noví spoločníci:
   AZ PRINT - CZ, spol. s r.o. IČO: 25 308 661 Tr.1.mája 623 Kroměříž 767 01 Česká republika
   AZC - INVEST, a.s. IČO: 35 741 520 Kukučínova 22 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Robert Spišák Šafárikova 33 Rožňava 048 01
   25.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Marian Brúder Uhliská 19 Bratislava 831 07
   Pavel Mandybura Avangarnaja 17 Moskva Rusko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Marian Brúder Uhliská 19 Bratislava 831 07
   27.04.1994Nové obchodné meno:
   ARTEXT-M s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 12 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho spracovania a predaja;
   sprostredkovateľská a reklamná činnosť v uvedenej oblasti;
   Noví spoločníci:
   Marian Brúder Uhliská 19 Bratislava 831 07
   Pavel Mandybura Avangarnaja 17 Moskva Rusko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marian Brúder Uhliská 19 Bratislava 831 07