Vytvoriť faktúru

MORAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MORAX
IČO 31370713
DIČ 2020915248
IČ DPH SK2020915248
Dátum vzniku 27 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MORAX
Šoltésovej 420/2
01701
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 329 182 €
Zisk 13 834 €
Aktíva 343 071 €
Vlastný kapitál -15 974 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0424370129, 0427370129
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 349,026
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 334,916
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 334,916
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 334,916
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,110
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,093
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,400
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,693
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 349,026
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,140
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 400
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 400
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -23,013
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -23,013
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,834
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 351,166
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 351,066
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 344,283
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 344,283
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,695
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 88
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 329,182
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 329,182
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 329,182
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 307,531
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 304,077
D. Služby (účtová skupina 51) 2,397
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,057
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,651
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,708
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,992
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,845
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,845
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 147
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,992
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,659
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,825
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,825
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,834
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31370713 DIČ: 2020915248 IČ DPH: SK2020915248
 • Sídlo: MORAX, Šoltésovej 420/2, 01701, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Apríla 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.06.1999Nové sidlo:
   Šoltésovej 420/2 Považská Bystrica 017 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Drahomíra Straussová Rozkvet 2007/17-41 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomíra Straussová Rozkvet 2007/17-41 Považská Bystrica 017 01
   28.06.1999Zrušené sidlo:
   Jasovská 33 Bratislava 851 75
   Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Gajdošík 289 Prečín
   Vladimír Kľúčik ul. SNP 1478/128-28 Považská Bystrica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Gajdošík 289 Prečín
   Vladimír Kľúčik ul. SNP 1478/128-28 Považská Bystrica
   03.12.1997Noví spoločníci:
   Vojtech Gajdošík 289 Prečín
   Vladimír Kľúčik ul. SNP 1478/128-28 Považská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vojtech Gajdošík 289 Prečín
   Vladimír Kľúčik ul. SNP 1478/128-28 Považská Bystrica
   02.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Moravík Jasovská 33 Bratislava
   Ing. Ján Pevala Hornádska 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Moravík Jasovská 33 Bratislava
   27.04.1994Nové obchodné meno:
   MORAX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovská 33 Bratislava 851 75
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru a surovín v rozsahu voľnej živnosti, vrátane exportu a importu
   sprostredkovanie obchodu a služieb a poradenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Moravík Jasovská 33 Bratislava
   Ing. Ján Pevala Hornádska 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Moravík Jasovská 33 Bratislava