Vytvoriť faktúru

META MUSIC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno META MUSIC
IČO 31370772
DIČ 2020344260
IČ DPH SK2020344260
Dátum vzniku 28 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo META MUSIC
Jamnického 18
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 499 €
Zisk -557 €
Aktíva 7 808 €
Vlastný kapitál 7 395 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,553
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,500
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,500
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,450
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,000
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,450
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 198
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,252
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 603
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 203
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 400
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,553
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,838
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 92
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 92
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -557
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,715
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,715
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 616
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 616
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,843
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,256
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,448
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,499
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,448
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,403
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,800
D. Služby (účtová skupina 51) 2,745
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 235
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 600
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 600
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,096
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,903
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 682
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 679
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -682
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 414
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 971
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 971
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -557
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31370772 DIČ: 2020344260 IČ DPH: SK2020344260
 • Sídlo: META MUSIC, Jamnického 18, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava 13.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Sámel 6 639 € (100%) Jamnického 18 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.02.2001Noví spoločníci:
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   13.10.1998Noví spoločníci:
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   28.04.1994Nové obchodné meno:
   META MUSIC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom bez obmedzenia sortimentu v zmysle právnych úprav
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v obchode a v službách
   obchodná činnosť mimo územia SR
   zastupovanie domácich a zahraničných osôb doma i v zahraničí
   budovanie vlastnej siete obchodných prevádzok doma i v zahraničí
   sprosredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a umeleckej tvorby, hudobnej a audiovizuálnej produkcie
   Noví spoločníci:
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Drapák Romanova 3 Bratislava
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava
   Peter Sámel Jamnického 18 Bratislava