Vytvoriť faktúru

MANAST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MANAST
IČO 31370802
DIČ 2020344216
IČ DPH SK2020344216
Dátum vzniku 27 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MANAST
Bukovčana 30
84108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 55 186 €
Zisk 2 969 €
Aktíva 19 705 €
Vlastný kapitál 11 873 €
Kontaktné informácie
Email manast@manast.sk
Webová stránka http://www.manast.sk
Phone(s) +421264777516
Mobile phone(s) +421905259308
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 32,170
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,256
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,256
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,256
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,577
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 14,060
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 14,060
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,060
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,517
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,490
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,027
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 337
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 337
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,170
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,922
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 401
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 401
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,513
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 1,513
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,400
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,400
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,969
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,248
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,526
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 8,526
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,722
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,056
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,056
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,666
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 55,187
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 55,186
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 55,186
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,172
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,060
D. Služby (účtová skupina 51) 29,025
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 211
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 534
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 534
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 342
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,014
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,101
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,085
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,085
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,085
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,929
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,969
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31370802 DIČ: 2020344216 IČ DPH: SK2020344216
 • Sídlo: MANAST, Bukovčana 30, 84108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava 27.04.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Anton Grznár 6 639 € (100%) Bukovčana 30 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.07.1998Noví spoločníci:
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava
   14.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava
   23.01.1996Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   Noví spoločníci:
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava
   22.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Robert Daniš Bagárova 28/7 Bratislava
   Jozef Dobiáš Belinského 6 Bratislava
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava
   Emil Grznár M. Benku 2430 Topoľčany
   Jaroslav Silný Guothova 1 Bratislava
   27.04.1994Nové obchodné meno:
   MANAST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bukovčana 30 Bratislava 841 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maliarske, natieračské, striekacie a tepetárske práce
   čistiace a upratovacie práce
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Robert Daniš Bagárova 28/7 Bratislava
   Jozef Dobiáš Belinského 6 Bratislava
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava
   Emil Grznár M. Benku 2430 Topoľčany
   Jaroslav Silný Guothova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anton Grznár Bukovčana 30 Bratislava