Vytvoriť faktúru

GRADIENT 5 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GRADIENT 5
IČO 31370888
DIČ 2020345932
IČ DPH SK2020345932
Dátum vzniku 08 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRADIENT 5
Dúbravská cesta 9
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 75 838 €
Zisk 790 €
Aktíva 44 247 €
Vlastný kapitál 18 423 €
Kontaktné informácie
Email gradient5@gradient5.sk
Phone(s) 0254654341, 0254654342, 0254654343
Mobile phone(s) +421902904000, 0905605069
Fax(es) 0254654341, 0254654342
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,965
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,268
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 872
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,825
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 38,965
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,212
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 13,090
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 880
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,187
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 790
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,753
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,176
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,200
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 128
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,044
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,028
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,377
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 75,838
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 75,836
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 73,999
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,100
C. Služby (účtová skupina 51) 16,688
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 50,542
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 213
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,426
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,030
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,839
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 55,048
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 90
N. Kurzové straty (563) 4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 86
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -88
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,751
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 790
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31370888 DIČ: 2020345932 IČ DPH: SK2020345932
 • Sídlo: GRADIENT 5, Dúbravská cesta 9, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Milan Veščičík konateľ Trstínska 7383/4 Bratislava - Záhorská Bystrica 19.10.2001
  Ing. Igor Morávek konateľ Tehelná 26 Trnava 06.12.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Milan Veščičík 5 643 € (85%) Trstínska 7383/4 Bratislava - Záhorská Bystrica
  Ing. Igor Morávek - spoločný zástupca 0 € (0%) Tehelná 26 Trnava
  Ing. Alžbeta Jelínková 996 € (15%) Uhrova 56/20 Myjava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.03.2013Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 04
   04.03.2013Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 3 Bratislava 841 04
   04.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Prof. Ing. Anton Ružička Ambrova 4 Bratislava
   08.07.2006Nové predmety činnosti:
   predaj softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   prenájom a leasing výpočtovej techniky
   leasing a prenájom hotových proogramov (softvéru) so súhlasom autora
   22.01.2004Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 3 Bratislava 841 04
   21.01.2004Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 841 05
   06.12.2002Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Bratislava - Záhorská Bystrica
   Ing. Igor Morávek - spoločný zástupca Tehelná 26 Trnava
   Ing. Alžbeta Jelínková Uhrova 56/20 Myjava
   Prof. Ing. Anton Ružička Ambrova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Morávek - 2. konateľ Tehelná 26 Trnava
   05.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alžbeta Jelínková Uhrova 56/20 Myjava
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   Ing. Igor Morávek Tehelná 26 Trnava
   Prof. Ing. Anton Ružička Ambrova 4 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Bratislava - Záhorská Bystrica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Jonáš - 2. konateľ Bilíkova 4 Bratislava
   Ing. Igor Morávek - 3. konateľ Tehelná 26 Trnava
   19.10.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Milan Veščičík - 1. konateľ Trstínska 7383/4 Bratislava - Záhorská Bystrica
   Ing. Martin Jonáš - 2. konateľ Bilíkova 4 Bratislava
   Ing. Igor Morávek - 3. konateľ Tehelná 26 Trnava
   18.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstínska 7383/4 Záhorská Bystrica
   20.09.2001Noví spoločníci:
   Ing. Alžbeta Jelínková Uhrova 56/20 Myjava
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   Ing. Igor Morávek Tehelná 26 Trnava
   Prof. Ing. Anton Ružička Ambrova 4 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Bratislava - Záhorská Bystrica
   19.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Záhorská Bystrica
   09.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Záhorská Bystrica
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Záhorská Bystrica
   10.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Záhorská Bystrica
   09.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Barot Šuňavcova 7 Bratislava
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   JUDr. Vladimír Kováč Bulíkova 23 Bratislava
   RNDr. František Vartík Radarova 6 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Záhorská Bystrica
   17.11.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   16.11.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   08.04.1994Nové obchodné meno:
   GRADIENT 5, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov a školení
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   realitná agentúra
   činnosť účtovného poradcu
   vedenie účtovnej evidencie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Barot Šuňavcova 7 Bratislava
   Ing. Martin Jonáš Bilíkova 4 Bratislava
   JUDr. Vladimír Kováč Bulíkova 23 Bratislava
   RNDr. František Vartík Radarova 6 Bratislava
   RNDr. Milan Veščičík Trstinská 7383/4 Záhorská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Milan Veščičík Trstínska 7383/4 Záhorská Bystrica