Vytvoriť faktúru

Slovenské technické centrum - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovenské technické centrum
IČO 31370918
DIČ 2020292285
IČ DPH SK2020292285
Dátum vzniku 29 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovenské technické centrum
Pražská 11
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 550 €
Zisk -8 543 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 33,749
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 33,749
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,513
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,383
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,521
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,700
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,037
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 59,132
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -49,370
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -47,466
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,543
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 108,502
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 108,502
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 66,763
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,393
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,346
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 18,550
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,550
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 25,975
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,376
C. Služby (účtová skupina 51) 940
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,181
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,448
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,425
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,234
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 158
M. Nákladové úroky (562) 83
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 75
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -158
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,583
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,543
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015