Vytvoriť faktúru

TD MED - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TD MED
IČO 31370969
DIČ 2020932232
Dátum vzniku 20 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TD MED
Matúškova 1
97401
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 354 €
Zisk -28 469 €
Vlastný kapitál -29 700 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0484155311
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 36,236
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,109
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,109
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,109
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,127
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 18,487
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 18,487
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,181
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,181
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,181
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,459
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,233
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,226
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,236
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -124,948
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -103,782
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 46,142
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -149,924
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,469
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,184
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 197
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 197
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 43,885
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 41,305
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,305
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,188
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 772
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 620
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117,102
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 19,354
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 19,354
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,354
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,261
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 208
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,296
D. Služby (účtová skupina 51) 4,468
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,741
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,397
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,448
4. Sociálne náklady (527, 528) 896
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 540
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 556
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 556
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,452
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,907
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,618
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,989
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -28,469
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31370969 DIČ: 2020932232
 • Sídlo: TD MED, Matúškova 1, 97401, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Apríla 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.10.2007Nové sidlo:
   Matúškova 1 Banská Bystrica 974 01
   Noví spoločníci:
   LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI - ŽILINA, s.r.o. V. Spanyola 39 Žilina 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Brhlík Jesenského 265 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 18.09.2007
   04.10.2007Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc Na hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava Vznik funkcie: 21.11.1995
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 20.12.2004
   15.06.2006Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hornáček Mlynské Nivy 54 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 20.12.2004
   14.06.2006Zrušené sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.12.2004
   20.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.12.2004
   19.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Vajnorská 66 Bratislava Vznik funkcie: 16.11.2001
   28.10.2002Noví spoločníci:
   Martin Hornáček Na Hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Vajnorská 66 Bratislava Vznik funkcie: 16.11.2001
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava Vznik funkcie: 21.11.1995
   27.10.2002Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA, a.s. IČO: 35 729 864 Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Vajnorská 66 Bratislava
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   21.01.2002Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc Na hrebienku 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hornáček Vajnorská 66 Bratislava
   20.01.2002Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   20.04.1999Nové sidlo:
   Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   INFORAMA, a.s. IČO: 35 729 864 Poloreckého 3 Bratislava 851 04
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   19.04.1999Zrušené sidlo:
   Mierová 67 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. IČO: 17 006 724 Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   17.01.1996Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. IČO: 17 006 724 Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   16.01.1996Zrušeny spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   06.06.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   INFORAMA spol. s r.o. Poloreckého 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Daniel Hornáček , CSc. Humenské nám. 8 Bratislava
   05.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   20.04.1994Nové obchodné meno:
   TD MED, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 67 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Bohuslava Danihelová Ľudové námestie 37 Bratislava
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 26 Bratislava
   Ing. Eva Trebulová Poľnohospodárska 26 Bratislava