Vytvoriť faktúru

WORLD EXCO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WORLD EXCO
IČO 31371019
DIČ 2020302328
IČ DPH SK2020302328
Dátum vzniku 04 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WORLD EXCO
03483
Bešeňová
Finančné informácie
Tržby a výnosy 385 478 €
Zisk -120 482 €
Aktíva 5 081 793 €
Vlastný kapitál 205 483 €
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,860,881
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,668,680
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,668,680
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 29,604
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,690,538
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 119,275
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,649,434
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 179,829
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,190,467
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,989,647
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 67,470
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,470
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 865,858
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,056,319
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 200,820
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,389
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 199,431
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,734
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,734
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,860,881
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 950,859
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,917
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,917
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 980,056
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 69,376
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 69,376
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -120,482
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,188,000
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,637
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,637
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 624,182
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 391,085
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 368,655
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 368,655
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,584
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,455
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,391
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,293
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,293
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,166,803
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,722,022
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 2,651,510
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 70,512
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 385,478
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 237,200
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 43,148
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 105,130
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 436,766
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -720
D. Služby (účtová skupina 51) 17,562
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 159,161
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 115,410
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,080
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,671
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,687
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 172,077
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 172,077
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 56,659
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,304
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,288
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 220,322
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 14
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 68,246
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49,962
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 49,962
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18,284
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -68,232
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -119,520
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 962
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -120,482
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
 • IČO:31371019 DIČ: 2020302328 IČ DPH: SK2020302328
 • Sídlo: WORLD EXCO, 03483, Bešeňová
 • Dátum vzniku: 04 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Čupka Demänovská Dolina 76 Liptovský Mikuláš 031 01 01.08.2015
  Peter Kolenčík Bukovina 37 Liptovská Sielnica 032 23 01.08.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Invest Liptov,s.r.o. 0 € (0%) Liptovský Mikuláš 031 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.10.2008Nové sidlo:
   136 Bešeňová 034 83
   30.10.2008Zrušené sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   15.10.2008Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   27.11.2007Noví spoločníci:
   Lali Tvauri Trebišovská 15/149 Bratislava - Ružinov 821 01
   Dr. Nodari Giorgadze Trebišovská 15/149 Bratislava - Ružinov 821 01
   Suzy Einramhof Seyringer strasse 17/5/22 Wien A - 1210 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18/1296 Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lali Tvauri Trebišovská 15/149 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 04.05.1994
   Dr. Nodari Giorgadze Trebišovská 15/149 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 03.06.1998
   Suzy Einramhof Seyringer strasse 17/5/22 Wien A - 1210 Wien dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18/1296 Bratislava III, Bratislava - Nové Mesto 831 01 Vznik funkcie: 17.08.2001
   26.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   Hannes Schrenk Wiener Neustadt Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany Vznik funkcie: 03.06.1998
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava Vznik funkcie: 04.05.1994
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava Vznik funkcie: 17.08.2001
   22.08.2003Noví spoločníci:
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany Vznik funkcie: 03.06.1998
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava Vznik funkcie: 04.05.1994
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava Vznik funkcie: 17.08.2001
   21.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Ramaz Melitonovič Tvauri Sairme 2 Tbilisi Gruzínska republika dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   21.11.2001Noví spoločníci:
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Suzy Einramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   20.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Suzi Ainramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Suzi Ainramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   05.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.08.2000Noví spoločníci:
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Suzi Ainramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   Ramaz Melitonovič Tvauri Sairme 2 Tbilisi Gruzínska republika dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Nodar Giorgadze Teplická 23/140 Piešťany
   Lali Tvauri Trebišovská 15 Bratislava
   Suzi Ainramhof Egese Gase Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   31.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Dr. Nodar Giorgadze dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Tsitsino Papiashvili Viedeň Rakúska republika
   Tvaouri Ramaz Melitonovič Tbilisi Gruzínska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Dr. Nodar Giorgadze dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Tsitsino Papiashvili Wiener Neustadt Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   18.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Tsitsino Papiashvili Wiener Neustadt Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelova 18 Bratislava
   07.07.1998Nové obchodné meno:
   WORLD EXCO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   vypracovanie a predaj technológií na výrobu strojov na spracovanie kovov v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Dr. Nodar Giorgadze dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   Tsitsino Papiashvili Viedeň Rakúska republika
   Hannes Schrenk Wiener Neustadt Rakúska republika
   Tvaouri Ramaz Melitonovič Tbilisi Gruzínska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Nodar Giorgadze dlhodobý pobyt na území SR : Trebišovská 15 Bratislava
   06.07.1998Zrušené obchodné meno:
   LRL, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trebišovská 15 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Tvaouri Ramaz Melitonovič Tbilisi Gruzínska republika
   13.06.1995Nové sidlo:
   Trebišovská 15 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   12.06.1995Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   04.05.1994Nové obchodné meno:
   LRL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava
   Tvaouri Ramaz Melitonovič Tbilisi Gruzínska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tvaouri Lali Melitonovna Trebišovská 15 Bratislava