Vytvoriť faktúru

3 PLUS INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno 3 PLUS INVEST
IČO 31371094
DIČ 2020344249
IČ DPH SK2020344249
Dátum vzniku 05 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 3 PLUS INVEST
Trenčianska 53/B
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 102 311 €
Zisk 32 290 €
Aktíva 503 383 €
Vlastný kapitál 94 819 €
Kontaktné informácie
Email vrbikovaj@gmail.com
Phone(s) 0903228117
Mobile phone(s) 0903228117
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 442,306
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 442,306
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,850
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,105
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,911
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 300
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,069
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 486,411
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 127,109
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,323
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 85,857
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 32,290
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 359,302
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 355,872
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,874
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,219
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 347,779
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,430
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 102,311
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 102,311
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 62,134
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,556
C. Služby (účtová skupina 51) 31,270
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,386
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,319
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 603
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 40,177
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 50,485
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 132
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 132
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -130
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 40,047
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,757
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 32,290
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31371094 DIČ: 2020344249 IČ DPH: SK2020344249
 • Sídlo: 3 PLUS INVEST, Trenčianska 53/B, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jana Tomašovičová Tichá 6828/49 Bratislava 811 02 01.01.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Marko Tomašovič 1 461 € (22%) Tichá 6828/49 Bratislava 811 02
  JUDr. Jozef Tomašovič 1 461 € (22%) Tichá 6828/49 Bratislava 811 02
  Rita Hoffmann 2 058 € (31%) Hallstadt 961 03 Spolková republika Nemecko
  Ernst Hoffmann 1 660 € (25%) Hallstadt 961 03 Spolková republika Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.08.2014Noví spoločníci:
   JUDr. Marko Tomašovič Tichá 6828/49 Bratislava 811 02
   JUDr. Jozef Tomašovič Tichá 6828/49 Bratislava 811 02
   19.08.2014Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Natália Tomašovičová Tichá 49 Bratislava 811 02
   07.03.2014Nové obchodné meno:
   3 PLUS INVEST, spol. s r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Tomašovičová Tichá 6828/49 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2014
   06.03.2014Zrušené obchodné meno:
   3 PLUS INVEST, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Natália Tomašovičová Tichá 49 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 06.10.2004
   19.04.2006Nové sidlo:
   Trenčianska 53/B Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   JUDr. Natália Tomašovičová Tichá 49 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Natália Tomašovičová Tichá 49 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 06.10.2004
   18.04.2006Zrušené sidlo:
   Považanova 4 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Natália Tomašovičová Považanova 4 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Natália Tomašovičová Považanova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 06.10.2004
   28.10.2004Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Natália Tomašovičová Považanova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 06.10.2004
   27.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Borovská Sputnikova 17 Bratislava 821 02
   07.04.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Borovská Sputnikova 17 Bratislava 821 02
   06.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Tomašovič Považanova 4 Bratislava 841 02
   07.10.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Natália Tomašovičová Považanova 4 Bratislava 841 02
   Rita Hoffmann Seebachstrasse 49 Hallstadt 961 03 Spolková republika Nemecko
   Ernst Hoffmann Seebachstrasse 49 Hallstadt 961 03 Spolková republika Nemecko
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Natália Tomašovičová Považanova 4 Bratislava 841 02
   Rita Hoffmann Seebachstrasse 49 Hallstadt 961 03 Spolková republika Nemecko
   Ernst Hoffmann Seebachstrasse 49 Hallstadt 961 03 Spolková republika Nemecko
   16.01.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Natália Tomašovičová Považanova 4 Bratislava 841 02
   Rita Hoffmann Seebachstrasse 49 Hallstadt 961 03 Spolková republika Nemecko
   Ernst Hoffmann Seebachstrasse 49 Hallstadt 961 03 Spolková republika Nemecko
   15.01.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Natália Tomašovičová Považanova 4 Bratislava 841 02
   Rita Hoffmann Seebachstrasse 49 Hallstadt 961 03 Spolková republika Nemecko
   Ernst Hoffmann Seebachstrasse 49 Hallstadt 961 03 Spolková republika Nemecko
   10.04.1996Nové sidlo:
   Považanova 4 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   JUDr. Natália Tomašovičová Považanova 4 Bratislava 841 02
   Rita Hoffmann Seebachstrasse 49 Hallstadt 961 03 Spolková republika Nemecko
   Ernst Hoffmann Seebachstrasse 49 Hallstadt 961 03 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Tomašovič Považanova 4 Bratislava 841 02
   09.04.1996Zrušené sidlo:
   Svrčia 10 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Rita Hoffmann Seebachstrasse 49 Hallstadt 961 03 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Natália Tomašovičová Považanova 4 Bratislava
   05.05.1994Nové obchodné meno:
   3 PLUS INVEST, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Svrčia 10 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti financii, obchodu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Rita Hoffmann Seebachstrasse 49 Hallstadt 961 03 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Natália Tomašovičová Považanova 4 Bratislava