Vytvoriť faktúru

3 PLUS INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno 3 PLUS INVEST
IČO 31371094
DIČ 2020344249
IČ DPH SK2020344249
Dátum vzniku 05 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 3 PLUS INVEST
Trenčianska 53/B
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 112 299 €
Zisk 45 719 €
Aktíva 503 383 €
Vlastný kapitál 94 819 €
Kontaktné informácie
Email vrbikovaj@gmail.com
Phone(s) 0903228117
Mobile phone(s) 0903228117
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 439,774
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 439,774
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,978
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,577
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,372
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 300
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,154
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 491,351
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 172,829
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,324
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 118,147
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 45,719
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 318,522
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 316,072
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,398
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,400
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 309,274
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,450
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 112,299
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 112,299
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 56,647
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,697
C. Služby (účtová skupina 51) 29,437
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,386
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,533
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 594
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 55,652
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 66,165
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 106
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 106
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -102
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 55,550
P. Daň z príjmov (591, 595) 9,831
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 45,719
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
 • IČO:31371094 DIČ: 2020344249 IČ DPH: SK2020344249
 • Sídlo: 3 PLUS INVEST, Trenčianska 53/B, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jana Tomašovičová Tichá 6828/49 Bratislava 811 02 01.01.2014
  Mgr. Matej Ribanský Bagarova 1186/24 Bratislava 841 01 11.01.2017
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Marko Tomašovič 1 859 € (28%) Tichá 6828/49 Bratislava 811 02
  JUDr. Jozef Tomašovič 1 461 € (22%) Tichá 6828/49 Bratislava 811 02
  MEDTRADE, spol. s r. o. 3 319 € (50%) Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.01.2017Noví spoločníci:
   MEDTRADE, spol. s r. o. Bagarova 24 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Matej Ribanský Bagarova 1186/24 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 11.01.2017
   20.08.2014Noví spoločníci:
   JUDr. Marko Tomašovič Tichá 6828/49 Bratislava 811 02
   JUDr. Jozef Tomašovič Tichá 6828/49 Bratislava 811 02
   07.03.2014Nové obchodné meno:
   3 PLUS INVEST, spol. s r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Tomašovičová Tichá 6828/49 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2014
   19.04.2006Nové sidlo:
   Trenčianska 53/B Bratislava 821 09
   05.05.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti financii, obchodu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ