Vytvoriť faktúru

NOSRETI SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOSRETI SK
IČO 31371108
DIČ 2020315583
IČ DPH SK2020315583
Dátum vzniku 15 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOSRETI SK
Vlčie hrdlo 50
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 653 115 €
Zisk 30 750 €
Aktíva 339 311 €
Vlastný kapitál 277 702 €
Kontaktné informácie
Email specialtransport@nosreti.sk
Webová stránka http://www.nosreti.sk
Phone(s) +421245644001
Fax(es) 0253413057
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 288,356
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 284,618
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,650
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,650
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 200
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 146,100
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 142,895
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,086
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 123,809
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,205
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 133,668
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,943
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 129,725
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,738
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,738
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 288,356
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 221,490
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,208
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,208
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 37,562
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 37,562
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 140,331
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 140,331
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,750
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 66,866
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,686
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,686
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 57,874
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 31,843
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,455
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,388
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,166
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,762
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,103
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,306
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,606
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 700
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,645,532
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,653,115
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 882,972
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 762,560
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,583
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,602,528
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 665,115
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,859
D. Služby (účtová skupina 51) 570,085
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 70,503
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 49,455
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,914
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,134
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197,871
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 60,657
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,438
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 50,587
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 405,473
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 520
O. Kurzové straty (563) 22
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 498
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -507
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 50,080
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 19,330
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 19,330
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,750
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
 • IČO:31371108 DIČ: 2020315583 IČ DPH: SK2020315583
 • Sídlo: NOSRETI SK, Vlčie hrdlo 50, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jaroslav Nosräti Ostrava - Mariánske Hory 709 00 Česká republika 19.06.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jaroslav Nosräti 6 639 € (100%) Ostrava - Mariánske Hory 709 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.04.2016Noví spoločníci:
   Jaroslav Nosräti Tovární 537/8 Ostrava - Mariánske Hory 709 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Aneta Kleiber Nosrätiová Vinařská 515 Zaječí 691 05 Česká republika Vznik funkcie: 22.03.2016
   04.07.2013Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Nosräti Tovární 537/8 Ostrava - Mariánske Hory 709 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.06.2013
   03.03.2006Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo 50 Bratislava 821 07
   15.10.2005Nové obchodné meno:
   NOSRETI SK, s.r.o.
   01.04.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   15.04.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo
   prieskum v oblasti dopravy
   sprostredkovateľská činnosť v doprave
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ