Vytvoriť faktúru

Divalia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Divalia
IČO 31371116
DIČ 2020353291
IČ DPH SK2020353291
Dátum vzniku 03 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Divalia
Kremnická 24
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 234 €
Zisk 2 039 €
Aktíva 39 644 €
Vlastný kapitál 21 861 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903428965
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,853
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,853
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,853
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,111
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,282
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,180
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,209
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 36,964
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,898
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 15,309
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -753
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,039
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,066
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,066
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 755
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 311
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,234
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,234
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 18,077
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,605
C. Služby (účtová skupina 51) 2,462
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 311
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,263
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,436
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,157
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,167
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 107
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 107
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -106
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,051
P. Daň z príjmov (591, 595) 12
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,039
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31371116 DIČ: 2020353291 IČ DPH: SK2020353291
 • Sídlo: Divalia, Kremnická 24, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04 20.02.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Giorgio Valiani 5 643 € (85%) Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
  Katarína Malovecká 996 € (15%) Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.09.2004Noví spoločníci:
   Katarína Malovecká Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 05
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
   19.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
   27.11.2003Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   26.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   10.01.2003Nové sidlo:
   Kremnická 24 Bratislava 851 01
   09.01.2003Zrušené sidlo:
   Wolkrova - športova hala Bratislava 851 01
   14.05.2002Noví spoločníci:
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
   13.05.2002Zrušeny spoločníci:
   TOSCANA OVINI S.R.L. Via Poggio Cella Torre Castell Azzara /GR/ 580 34 Taliansko
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
   16.08.1999Noví spoločníci:
   TOSCANA OVINI S.R.L. Via Poggio Cella Torre Castell Azzara /GR/ 580 34 Taliansko
   15.08.1999Zrušeny spoločníci:
   S.MA.CO, s.r.o. Via Della Sforzesca 16 Castell Azzara /GR/ Taliansko
   09.12.1998Noví spoločníci:
   S.MA.CO, s.r.o. Via Della Sforzesca 16 Castell Azzara /GR/ Taliansko
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
   08.12.1998Zrušeny spoločníci:
   S.MA.CO, s.r.o. Via Della Sforzesca 16 Castell Azzara /GR/ Taliansko
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
   20.02.1998Noví spoločníci:
   S.MA.CO, s.r.o. Via Della Sforzesca 16 Castell Azzara /GR/ Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
   19.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Fiorella Sciara di Nicolantonio questura di Pescora Torre de Passeri Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Donnerova 25 Bratislava
   03.05.1994Nové obchodné meno:
   Divalia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Wolkrova - športova hala Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Fiorella Sciara di Nicolantonio questura di Pescora Torre de Passeri Taliansko
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Hany Meličkovej 7 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Giorgio Valiani Via Le Lari 2/B Prunetta Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Donnerova 25 Bratislava