Vytvoriť faktúru

PAPEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PAPEM
IČO 31371124
DIČ 2020344293
Dátum vzniku 05 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PAPEM
Horova 12
84107
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 147 €
Aktíva 6 457 €
Vlastný kapitál 6 457 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,790
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,466
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,466
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,466
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,324
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,324
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,324
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,790
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,310
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 348
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 348
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -530
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -530
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,147
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 667
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 667
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 667
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -667
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -667
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,147
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31371124 DIČ: 2020344293
 • Sídlo: PAPEM, Horova 12, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Adámek Ostredkova 6 Bratislava 821 02 03.04.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Adámek 6 640 € (100%) Ostredkova 6 Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.04.2013Noví spoločníci:
   Jozef Adámek Ostredkova 6 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Adámek Ostredkova 6 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 03.04.2013
   09.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   17.05.2001Noví spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   16.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradín Drobného 18 Bratislava 841 01
   15.07.1998Noví spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradín Drobného 18 Bratislava 841 01
   14.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradín Drobného 18 Bratislava 841 01
   03.06.1996Noví spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Robert Šaradín Drobného 18 Bratislava 841 01
   02.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Pavol Renáč Bebravská 32 Bratislava
   Ing. Stanislav Zelenský Mierova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Renáč Bebravská 32 Bratislava
   Ing. Stanislav Zelenský Mierova 20 Bratislava
   05.05.1994Nové obchodné meno:
   PAPEM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Horova 12 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj ovocia, zeleniny a zmiešaného tovaru (textil, sklo, obuv)
   vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej techniky
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava
   Pavol Renáč Bebravská 32 Bratislava
   Ing. Stanislav Zelenský Mierova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Renáč Bebravská 32 Bratislava
   Ing. Stanislav Zelenský Mierova 20 Bratislava
   Peter Gschwendt Hronská 16 Bratislava
   Marián Janotka Jamnického 18 Bratislava