Vytvoriť faktúru

TEBEKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEBEKO
IČO 31371299
DIČ 2020353247
IČ DPH SK2020353247
Dátum vzniku 06 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEBEKO
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 163 503 €
Zisk 29 511 €
Aktíva 237 655 €
Vlastný kapitál 116 367 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263531440
Mobile phone(s) +421905845283
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 226,587
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 102,452
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,652
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,652
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 100,800
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 100,800
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 123,450
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 115
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 115
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 40,186
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,486
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,486
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,700
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 83,149
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 516
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 82,633
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 685
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 685
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 226,587
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 145,583
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 11,857
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 14,114
2. Ostatné fondy (427, 42X) 14,114
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 82,798
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 302,273
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -219,475
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,511
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,004
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,071
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,071
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 76,640
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,085
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,085
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 63,394
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,432
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,565
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,164
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,293
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,293
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 162,666
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 163,503
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 162,666
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 838
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,460
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,538
D. Služby (účtová skupina 51) 33,061
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 76,628
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 55,786
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,635
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,207
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 740
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 459
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 459
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,034
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,043
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 109,067
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,953
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 6,124
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 6,124
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 829
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 829
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 201
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 201
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,752
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,795
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,284
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,284
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,511
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31371299 DIČ: 2020353247 IČ DPH: SK2020353247
 • Sídlo: TEBEKO, Gogoľova 18, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01 06.05.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. František Rakús 6 639 € (100%) Švabinského 14 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.07.2011Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   30.06.2011Zrušené sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.05.1994
   20.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.05.1994
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.05.1994
   19.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01
   23.07.1999Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Noví spoločníci:
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Straka Rozvodná 11 Bratislava 831 01
   22.07.1999Zrušené sidlo:
   Gogoľova 14 Bratislava 852 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Ing. Ľubomír Slamka Furdekova 7 Bratislava 851 04
   Ing. Branislav Straka Matúšova 2 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Slamka Furdekova 7 Bratislava 851 04
   Ing. Branislav Straka Matúšova 2 Bratislava 811 04
   06.05.1994Nové obchodné meno:
   TEBEKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gogoľova 14 Bratislava 852 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   výroba a predaj stavebných materiálov
   Noví spoločníci:
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Ing. Ľubomír Slamka Furdekova 7 Bratislava 851 04
   Ing. Branislav Straka Matúšova 2 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Rakús Švabinského 14 Bratislava 851 01
   Ing. Ľubomír Slamka Furdekova 7 Bratislava 851 04
   Ing. Branislav Straka Matúšova 2 Bratislava 811 04