Vytvoriť faktúru

Vydavateľstvo Inžinierske stavby - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Vydavateľstvo Inžinierske stavby
IČO 31371655
DIČ 2020333766
IČ DPH SK2020333766
Dátum vzniku 09 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vydavateľstvo Inžinierske stavby
Vysokoškolská 4
04200
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -9 551 €
Aktíva 24 146 €
Vlastný kapitál 2 915 €
Kontaktné informácie
Email knadova@gmail.com
Phone(s) 0905810511
Mobile phone(s) +421903958969, 0905810511
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,989
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,989
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,989
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,109
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 232
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,493
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,098
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,636
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 50
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 828
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,602
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,551
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,734
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 17,734
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,734
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 8,462
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 139
C. Služby (účtová skupina 51) 1,591
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,732
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,462
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,730
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,089
M. Nákladové úroky (562) 405
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 684
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,089
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,551
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,551
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31371655 DIČ: 2020333766 IČ DPH: SK2020333766
 • Sídlo: Vydavateľstvo Inžinierske stavby, Vysokoškolská 4, 04200, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Mája 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.12.2002Nové sidlo:
   Vysokoškolská 4 Košice 042 00
   Noví spoločníci:
   doc. Ing. Ľudovít Naď , CSc. Fejova 5 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   doc. Ing. Ľudovít Naď , CSc. Fejova 5 Košice 040 01 Vznik funkcie: 14.03.2002
   12.12.2002Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenský zväz stavebných inžinierov Mýtna 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Milan Chandoga , CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava
   Doc. Ing. Jozef Zvara Jelšová 9 Bratislava
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Slovenský zväz stavebných inžinierov Mýtna 2 Bratislava
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Slovenský zväz stavebných inžinierov Mýtna 2 Bratislava
   09.05.1994Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo Inžinierske stavby, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   Noví spoločníci:
   Slovenský zväz stavebných inžinierov Mýtna 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Milan Chandoga , CSc. Nad Dunajom 50 Bratislava
   Doc. Ing. Jozef Zvara Jelšová 9 Bratislava