Vytvoriť faktúru

FINSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINSTAV
IČO 31371744
DIČ 2020329696
IČ DPH SK2020329696
Dátum vzniku 16 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINSTAV
Bulharská 70
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 183 206 €
Zisk 8 844 €
Aktíva 397 112 €
Vlastný kapitál 304 045 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243412001
Mobile phone(s) +421910325784, +421911111002
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 382,612
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 351,303
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 351,303
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 191,627
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 141,260
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,416
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 31,309
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 20,681
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 20,681
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,681
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 111
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 111
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 199
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 199
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,318
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,688
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,630
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 382,612
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 312,888
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 172,940
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 172,940
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,298
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,298
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 71,521
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 71,521
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 51,285
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 51,285
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,844
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,724
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,153
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,153
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 3,029
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 3,029
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 53,542
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,083
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,083
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,051
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,409
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,402
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,597
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 183,206
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 183,206
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,661
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 61,621
D. Služby (účtová skupina 51) 15,421
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 65,237
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 46,923
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,607
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,707
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,875
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,598
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,598
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 909
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,545
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 106,164
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 272
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 272
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -271
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,274
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,430
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,430
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,844
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31371744 DIČ: 2020329696 IČ DPH: SK2020329696
 • Sídlo: FINSTAV, Bulharská 70, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava 17.12.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Augustín 172 940 € (100%) Alexyho 1/A Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.03.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ján Augustín Janka Alexyho 2954/1 A Bratislava 841 01
   28.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Jozef Herbort Budyšínska 10a Bratislava
   14.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Drahoš Štefánikova 20 Bratislava
   30.04.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   08.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Drahoš Štefánikova 20 Bratislava
   07.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Drahoš Štefánikova 20 Bratislava
   17.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Drahoš Štefánikova 20 Bratislava
   Ing. Jozef Herbort Budyšínska 10a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava
   16.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Drahoš Štefánikova 20 Bratislava
   Ing. Jozef Herbort Budyšínska 10a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava
   16.05.1994Nové obchodné meno:
   FINSTAV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetu podnikania
   leasingové obchody so stavebnými strojmi a zariadeniami
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Vladimír Drahoš Štefánikova 20 Bratislava
   Ing. Jozef Herbort Budyšínska 10a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Augustín Alexyho 1/A Bratislava