Vytvoriť faktúru

JURISINVEST, advokátska kancelária - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JURISINVEST, advokátska kancelária
IČO 31371761
DIČ 2020302449
IČ DPH SK2020302449
Dátum vzniku 17 Mája 1994
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo JURISINVEST, advokátska kancelária
Pluhová 5
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 163 346 €
Zisk 28 183 €
Aktíva 141 180 €
Vlastný kapitál 69 864 €
Kontaktné informácie
Email jurisinvest@jurisinvest.sk
Phone(s) +421244455328, +421244455326
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 121,893
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 44,695
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,867
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,194
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 14,673
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 28,828
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 28,828
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,637
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 54,655
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,463
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,463
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 34,192
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,982
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,352
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,630
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,561
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,561
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 121,893
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,183
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,183
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,710
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 91,227
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,510
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,510
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 86,943
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 583
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 246
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,945
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,483
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,483
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 161,700
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 163,346
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 161,700
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,646
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,300
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,554
D. Služby (účtová skupina 51) 105,699
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,946
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,705
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,241
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 159
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,012
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,012
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,930
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,046
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 49,447
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 865
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 865
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -863
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,183
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,183
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
 • IČO:31371761 DIČ: 2020302449 IČ DPH: SK2020302449
 • Sídlo: JURISINVEST, advokátska kancelária, Pluhová 5, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Mája 1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Jozef Mesároš, advokát 0 € (0%) Pezinská č. 1446/2A Svätý Jur 900 21
  JUDr. Eva Komrsková, advokátka 0 € (0%) Hrobákova 24 Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.08.2004Nové obchodné meno:
   JURISINVEST, advokátska kancelária, v.o.s.
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnych služieb v rozsahu činnosti advokáta, výkon advokácie
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Mesároš, advokát Pezinská č. 1446/2A Svätý Jur 900 21
   JUDr. Eva Komrsková, advokátka Hrobákova 24 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Mesároš, advokát Pezinská č. 1446/2A Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 17.05.1994
   JUDr. Eva Komrsková, advokátka Hrobákova 24 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 17.05.1994
   17.08.2004Zrušené obchodné meno:
   JURISINVEST, komerčná právnická kancelária, v.o.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci fyzickým a právnickým osobám najmä vo veciach súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou v rozsahu činnosti komerčného právnika
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 17.05.1994
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 17.05.1994
   28.05.2003Nové obchodné meno:
   JURISINVEST, komerčná právnická kancelária, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Pluhová 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 17.05.1994
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 17.05.1994
   27.05.2003Zrušené obchodné meno:
   JURISINVEST, komerčná právnická kancelária, v.o.s. v skratke: JIT, v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Dunajská 4 Bratislava 814 81
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02
   28.10.1996Nové obchodné meno:
   JURISINVEST, komerčná právnická kancelária, v.o.s. v skratke: JIT, v.o.s.
   27.10.1996Zrušené obchodné meno:
   JURISINVEST, v.o.s. v skratke: JIT, v.o.s.
   13.05.1996Noví spoločníci:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02
   12.05.1996Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi, včítane vybraných čiností uvedených v § 46 ods.2 zák.č. 600/1992 Z.z. to znamená:
   a) obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   b) vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
   c) obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   d) vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   e) vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   JURISINVEST, v.o.s. v skratke: JIT, v.o.s.
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi, včítane vybraných čiností uvedených v § 46 ods.2 zák.č. 600/1992 Z.z. to znamená:
   a) obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   b) vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
   c) obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   d) vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   e) vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   30.10.1994Zrušené obchodné meno:
   JURISINVEST, v.o.s.
   17.05.1994Nové obchodné meno:
   JURISINVEST, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 4 Bratislava 814 81
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci fyzickým a právnickým osobám najmä vo veciach súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou v rozsahu činnosti komerčného právnika
   Noví spoločníci:
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   JUDr. Eva Komrsková Hrobáková 24 Bratislava 851 02
   JUDr. Jozef Mesároš Fedinova 3 Bratislava 851 02