Vytvoriť faktúru

A.WEAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A.WEAR
IČO 31371841
DIČ 2020818305
Dátum vzniku 17 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.WEAR
Žabotova 2
81104
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 231 981 €
Vlastný kapitál -42 411 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 231,981
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,137
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,137
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,859
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 278
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 224,350
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 331
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 331
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 150,823
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 142,720
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 142,720
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,319
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,212
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,572
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 73,196
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 73,196
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,494
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,494
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 231,981
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -42,411
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,638
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 5,151
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 331
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 6,020
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 6,020
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -60,551
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,208
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -64,759
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,640
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 4,087
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 3,409
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 678
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 269,553
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 83,649
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,649
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 183,282
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,622
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 752
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 752
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4256472.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31371841 DIČ: 2020818305
 • Sídlo: A.WEAR, Žabotova 2, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľuboš Bačko Východná 11 Trenčín 17.05.1994
  Ing. Mikuláš Kadlec Štefana Králika 16 Bratislava 17.05.1994
  Ing. Vladimír Maštrla Štefana Králika 16 Bratislava 17.05.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľuboš Bačko 4 382 € (33%) Východná 11 Trenčín
  Ing. Mikuláš Kadlec 4 382 € (33%) Štefana Králika 16 Bratislava
  Ing. Vladimír Maštrla 4 515 € (34%) Štefana Králika 16 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Bačko Východná 11 Trenčín
   Ing. Mikuláš Kadlec Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Maštrla Štefana Králika 16 Bratislava
   26.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Bačko Východná 11 Trenčín
   Ing. Mikuláš Kadlec Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Maštrla Štefana Králika 16 Bratislava
   22.03.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Bačko Východná 11 Trenčín
   Ing. Mikuláš Kadlec Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Maštrla Štefana Králika 16 Bratislava
   21.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Bačko Východná 11 Trenčín
   Ing. Mikuláš Kadlec Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Maštrla Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Juraj Urban Iljušinova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Urban Iljušinova 8 Bratislava
   17.05.1994Nové obchodné meno:
   A.WEAR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žabotova 2 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Bačko Východná 11 Trenčín
   Ing. Mikuláš Kadlec Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Maštrla Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Juraj Urban Iljušinova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Bačko Východná 11 Trenčín
   Ing. Mikuláš Kadlec Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Vladimír Maštrla Štefana Králika 16 Bratislava
   Ing. Juraj Urban Iljušinova 8 Bratislava