Vytvoriť faktúru

TRADART - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRADART
IČO 31371931
DIČ 2020315605
IČ DPH SK2020315605
Dátum vzniku 18 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRADART
Technická 5
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 350 €
Zisk -2 882 €
Aktíva 9 979 €
Vlastný kapitál -10 539 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0915495988
Mobile phone(s) 0915495988
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,655
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,655
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 171
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 171
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,484
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,430
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 54
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,655
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,420
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,937
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -32,114
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -32,114
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,882
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,075
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,075
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 19,918
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,918
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,157
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 350
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 350
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 350
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,200
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 975
D. Služby (účtová skupina 51) 870
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 158
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,850
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,495
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,922
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,882
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015