Vytvoriť faktúru

ICB INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ICB INVEST
IČO 31372015
DIČ 2020333777
IČ DPH SK2020333777
Dátum vzniku 19 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ICB INVEST
Karadžičova 49/4112
81107
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva -109 091 €
Vlastný kapitál -138 529 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 -109,779
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,278
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,278
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,278
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -115,057
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -164,310
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ -164,310
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 49,167
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 45,772
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,395
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 86
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 50
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -109,779
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -139,507
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 33
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -152,818
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,843
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -159,661
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,728
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 29,728
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,282
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,282
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,636
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,461
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 349
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31372015 DIČ: 2020333777 IČ DPH: SK2020333777
 • Sídlo: ICB INVEST, Karadžičova 49/4112, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Čierny Jelšová 2870/9 Bratislava 831 01 09.08.2002
  Ing.arch. Ivan Voronkov Karadžičova 4112/49 Bratislava 811 07 09.08.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Čierny 4 647 € (35%) Jelšová 2870/9 Bratislava 831 01
  Ing.arch. Ivan Voronkov 5 311 € (40%) Karadžičova 4112/49 Bratislava 811 07
  ANCON, s.r.o. 996 € (7.5%) Bratislava 832 30
  Ing. Peter Kostelničák, CSc., 2 324 € (17.5%) L. Dérera 3141/15 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.06.2009Nové sidlo:
   Karadžičova 49/4112 Bratislava 811 07
   02.06.2009Zrušené sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 811 07
   22.05.2004Nové obchodné meno:
   ICB INVEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 811 07
   21.05.2004Zrušené obchodné meno:
   CS - INVEST ANCON, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 832 30
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc., L. Dérera 3141/15 Bratislava 831 01
   09.08.2002Nové obchodné meno:
   CS - INVEST ANCON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 832 30
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   ANCON, s.r.o. IČO: 35 685 522 Vajnorská 137 Bratislava 832 30
   Ing. Peter Kostelničák , CSc., L. Dérera 3141/15 Bratislava 831 01
   Ing. Pavel Čierny Jelšová 2870/9 Bratislava 831 01
   Ing.arch. Ivan Voronkov Karadžičova 4112/49 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Čierny Jelšová 2870/9 Bratislava 831 01
   Ing.arch. Ivan Voronkov Karadžičova 4112/49 Bratislava 811 07
   Ing. Peter Kostelničák , CSc., L. Dérera 3141/15 Bratislava 831 01
   08.08.2002Zrušené obchodné meno:
   S-SYSTÉM s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   L. Dérera 15 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Benko , CSc. Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Mária Kostelničáková L. Dérera 15 Bratislava
   RNDr. Jiří Dráb P. Bezruče 765 Milevsko Česká republika
   Ivo Románek Prlovská 3863 Zlín Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Benko , CSc. Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Mária Kostelničáková L. Dérera 15 Bratislava
   19.05.1994Nové obchodné meno:
   S-SYSTÉM s.r.o.
   Nové sidlo:
   L. Dérera 15 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   nákup tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   reklamné a agentúrne činnosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. František Benko , CSc. Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Mária Kostelničáková L. Dérera 15 Bratislava
   RNDr. Jiří Dráb P. Bezruče 765 Milevsko Česká republika
   Ivo Románek Prlovská 3863 Zlín Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Benko , CSc. Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Mária Kostelničáková L. Dérera 15 Bratislava