Vytvoriť faktúru

DELMES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DELMES
IČO 31372112
DIČ 2020336945
IČ DPH SK2020336945
Dátum vzniku 11 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DELMES
Na vrátkach 1/B/3360
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 69 791 €
Zisk 1 633 €
Aktíva 148 785 €
Vlastný kapitál -107 196 €
Kontaktné informácie
Email delmes@delmes.sk
Phone(s) 0905700222
Mobile phone(s) 0905700222
Fax(es) 0264463498
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,914
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,914
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,914
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,542
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 50,648
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,356
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 107,456
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -105,563
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,581
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 942
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -115,109
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,633
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 213,019
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 128,960
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 108,930
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,084
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 382
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,564
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 84,059
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 69,791
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 38,871
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 30,920
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 67,097
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 42,866
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,410
C. Služby (účtová skupina 51) 16,721
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,694
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,794
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 102
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 102
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -101
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,593
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,633
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31372112 DIČ: 2020336945 IČ DPH: SK2020336945
 • Sídlo: DELMES, Na vrátkach 1/B/3360, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Stanislav Lošonský Beňovského 8 Bratislava 841 01 11.05.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Stanislav Lošonský 6 639 € (100%) Beňovského 8 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.06.2008Nové sidlo:
   Na vrátkach 1/B/3360 Bratislava 841 01
   11.06.2008Zrušené sidlo:
   Beňovského 8 Bratislava 841 01
   13.09.2007Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technickej služby - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
   30.07.2004Nové sidlo:
   Beňovského 8 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Stanislav Lošonský Beňovského 8 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Lošonský Beňovského 8 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 11.05.1994
   29.07.2004Zrušené sidlo:
   Uhliská 11 Bratislava 831 07
   Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Igor Kiss Fučíkova 58 Břeclav Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Igor Kiss Fučíkova 58 Břeclav Česká republika prechodný pobyt na území SR : Jána Poničana 3 Bratislava
   04.02.2002Noví spoločníci:
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Igor Kiss Fučíkova 58 Břeclav Česká republika
   03.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Igor Kiss Fučíkova 58 Břeclav Česká republika
   11.05.1994Nové obchodné meno:
   DELMES, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Uhliská 11 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj, montáž a servis zabezpečovacích zariadení
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Igor Kiss Fučíkova 58 Břeclav Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Igor Kiss Fučíkova 58 Břeclav Česká republika prechodný pobyt na území SR : Jána Poničana 3 Bratislava