Vytvoriť faktúru

TOPTAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOPTAX
IČO 31372155
DIČ 2020333810
Dátum vzniku 18 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOPTAX
Rezedová 1863/4
90027
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 758 €
Zisk 1 164 €
Aktíva 4 721 €
Vlastný kapitál 3 330 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,109
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,109
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,109
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,920
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,551
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 64
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,177
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,029
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,444
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,023
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,164
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,585
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,585
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 657
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,089
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,799
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 18,758
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,751
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,012
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,144
C. Služby (účtová skupina 51) 7,266
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,995
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 133
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 470
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,746
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,341
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 102
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 102
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -102
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,644
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,164
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31372155 DIČ: 2020333810
 • Sídlo: TOPTAX, Rezedová 1863/4, 90027, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Renáta Gombárová Rezedova 1863/4 Bernolákovo 900 27 05.12.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Renáta Gombárová 6 639 € (100%) Rezedova 1863/4 Bernolákovo 900 27
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.12.2014Nové obchodné meno:
   TOPTAX, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Rezedová 1863/4 Bernolákovo 900 27
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Gombárová Rezedova 1863/4 Bernolákovo 900 27
   04.12.2014Zrušené obchodné meno:
   SUMSTAV, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 4963/56 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Gombárová Rezedova 4 Bernolákovo 900 27
   06.02.2010Nové sidlo:
   Mlynské nivy 4963/56 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Gombárová Rezedova 1863/4 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Gombárová Rezedova 4 Bernolákovo 900 27
   05.02.2010Zrušené sidlo:
   Považská 3 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Gombárová Račianska 95 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Gombárová Račianska 95 Bratislava
   19.06.2001Nové sidlo:
   Považská 3 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   maliarske práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Gombárová Račianska 95 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Gombárová Račianska 95 Bratislava
   18.06.2001Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 3 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Renáta Špániková Nezvalova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Špániková Nezvalova 9 Bratislava
   11.07.1995Noví spoločníci:
   Ing. Renáta Špániková Nezvalova 9 Bratislava
   10.07.1995Zrušeny spoločníci:
   GiM negocis, S.L. Ronda Sant Pere 13 Barcelona Španielsko
   18.05.1995Noví spoločníci:
   GiM negocis, S.L. Ronda Sant Pere 13 Barcelona Španielsko
   17.05.1995Zrušeny spoločníci:
   GiM negocis, S.L. Ronda Sant Pere 13 Barcelona Španielsko
   STAVEXA, komanditná spoločnosť Stará Vajnorská 3 Bratislava
   18.05.1994Nové obchodné meno:
   SUMSTAV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 3 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   GiM negocis, S.L. Ronda Sant Pere 13 Barcelona Španielsko
   STAVEXA, komanditná spoločnosť Stará Vajnorská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Renáta Špániková Nezvalova 9 Bratislava