Vytvoriť faktúru

EL - HOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EL - HOR
IČO 31372198
DIČ 2020336956
IČ DPH SK2020336956
Dátum vzniku 16 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EL - HOR
Jegenešská 12530
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 858 €
Zisk 29 646 €
Aktíva 28 483 €
Vlastný kapitál -142 115 €
Kontaktné informácie
Email zhornacek@zoznam.sk
Phone(s) 0903730380
Mobile phone(s) 0903730380
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 52,845
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,845
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 23,598
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,598
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,598
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,247
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 29,241
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 52,845
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,721
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 125,332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -183,770
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 164,118
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -347,888
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,646
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,124
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,042
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,042
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 44,082
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 42,315
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,315
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 456
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,311
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 36,858
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 33,256
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 102
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,624
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,569
D. Služby (účtová skupina 51) 1,750
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 272
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,234
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,937
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 108
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 107
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -108
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,126
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,646
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016