Vytvoriť faktúru

Slovrempo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovrempo
Stav Zrušená
IČO 31372287
DIČ 2020333799
IČ DPH SK2020333799
Dátum vzniku 13 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovrempo
Pekná cesta 3
83154
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 154 312 €
Zisk -15 387 €
Aktíva 50 989 €
Vlastný kapitál -32 062 €
Kontaktné informácie
Email slovrempo@slovrempo.sk
Phone(s) 0244372881, 0244372903
Mobile phone(s) 0911211305
Fax(es) 0244372903, 0244882141
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,204
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 766
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 766
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 766
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,388
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 16,009
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 16,009
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,424
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,424
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,424
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 955
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 923
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 32
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 50
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 50
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,204
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -47,449
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -39,365
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -39,365
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,387
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,653
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 111
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 111
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 72,438
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 54,441
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,441
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,001
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,475
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,153
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,368
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,104
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,104
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 154,051
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 154,312
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 154,051
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 261
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 169,493
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 115,000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 136
D. Služby (účtová skupina 51) 15,898
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,648
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,377
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,183
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,088
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 203
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 205
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 205
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,403
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,181
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,017
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 206
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 201
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -206
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,387
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,387
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31372287 DIČ: 2020333799 IČ DPH: SK2020333799
 • Sídlo: Slovrempo, Pekná cesta 3, 83154, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Mája 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.10.2012Nové sidlo:
   Pekná cesta 3 Bratislava 831 54
   26.10.2012Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 19 Bratislava 831 04
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kovár Kafendova 6 Bratislava
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kovár Kafendova 6 Bratislava
   26.09.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kovár Kafendova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.09.1994Zrušeny spoločníci:
   Anna Gaburová Družicova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kovár Kafendova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Anna Gaburová Družicova 4 Bratislava
   13.05.1994Nové obchodné meno:
   Slovrempo, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 19 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská činnosť v oblasti kozmetiky a prípravkov pre kadernícke prevádzky
   predaj jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
   Noví spoločníci:
   Anna Gaburová Družicova 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kovár Kafendova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Kovár Kafendova 6 Bratislava
   Anna Gaburová Družicova 4 Bratislava