Vytvoriť faktúru

N.CODE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno N.CODE
IČO 31372317
DIČ 2020333821
IČ DPH SK2020333821
Dátum vzniku 20 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N.CODE
Tallerova 7
81102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -960 €
Aktíva 765 927 €
Vlastný kapitál 109 516 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 764,967
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 145,213
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 145,213
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 54,109
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 91,104
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 618,953
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 371,404
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 350,534
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 350,534
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,870
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 216,665
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 216,665
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,884
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,490
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28,394
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 801
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 801
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 764,967
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 108,556
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 124,477
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 124,477
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,244
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,244
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 27,730
2. Ostatné fondy (427, 42X) 27,730
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -37,112
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 108,398
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -145,510
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,783
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 656,411
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 285
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 285
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 124,139
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 39,255
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,255
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,430
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,809
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21,551
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,614
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 531,987
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31372317 DIČ: 2020333821 IČ DPH: SK2020333821
 • Sídlo: N.CODE, Tallerova 7, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Štefek Vilová 9 Bratislava 20.05.1994
  Miroslav Pilárik Jelšová 5 Bratislava 831 01 06.07.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavol Štefek 41 492 € (33.3%) Vilová 9 Bratislava
  Miroslav Pilárik 41 492 € (33.3%) Jelšová 5 Bratislava 831 01
  Ing. Jozef Zajko 4 979 € (4%) Bratislava 841 03
  Thomas Elger 36 513 € (29.3%) Poing 855 86 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.05.2015Nové sidlo:
   Tallerova 7 Bratislava 811 02
   06.05.2015Zrušené sidlo:
   Čremchová 8/A Bratislava 831 01
   11.01.2005Noví spoločníci:
   Miroslav Pilárik Jelšová 5 Bratislava 831 01
   Ing. Jozef Zajko Na barine 13 Bratislava 841 03
   Thomas Elger Bgm.-Ametsbichler-Ring 22 Poing 855 86 Nemecká spolková republika
   10.01.2005Zrušeny spoločníci:
   MIDITEMP Musik und Datensysteme G.m.b.H. Am Pfanderling 62 Haimhausen 857 78 SRN
   TechnoPro spol. s r.o. Čremchová 8/A Bratislava 831 01
   12.07.2004Noví spoločníci:
   Pavol Štefek Vilová 9 Bratislava 851 01
   MIDITEMP Musik und Datensysteme G.m.b.H. Am Pfanderling 62 Haimhausen 857 78 SRN
   TechnoPro spol. s r.o. Čremchová 8/A Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Pilárik Jelšová 5 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.07.2004
   11.07.2004Zrušeny spoločníci:
   MIDITEMP Musik und Datensysteme G.m.b.H. Max Halbestrasse 1 Unterschleisheim 857 16 SRN
   TechnoPro spol. s r.o. Čremchová 8/A Bratislava
   Pavol Štefek Vilová 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kubaš Hubeného 28 Bratislava
   Ivan Trsťan Drobného 18 Bratislava
   20.05.1994Nové obchodné meno:
   N.CODE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Čremchová 8/A Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba, oprava, údržba elektronických zariadení;
   nákup a predaj elektronických zariadení;
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku;
   poradenstvo v oblasti akustiky a optiky;
   zhotovovanie grafických návrhov pomocou výpočtovej techniky;
   zhotovovanie designerských návrhov, s výnimkou projektovej činnosti a tvorby diel v zmysle autorského zákona;
   poradenská a konzultačná činnosť v zmysle predmetu podnikania;
   Noví spoločníci:
   MIDITEMP Musik und Datensysteme G.m.b.H. Max Halbestrasse 1 Unterschleisheim 857 16 SRN
   TechnoPro spol. s r.o. Čremchová 8/A Bratislava
   Pavol Štefek Vilová 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Štefek Vilová 9 Bratislava
   Ing. Ivan Kubaš Hubeného 28 Bratislava
   Ivan Trsťan Drobného 18 Bratislava